De waarde van whitepapers in 5 vragen en 12 tips

Zakelijke communicatie en marketing draait steeds meer om het delen van kennis. Een whitepaper is een goed middel om kwalitatieve leads te genereren. Hoe pak je dit aan? Vorige week verscheen onderstaand artikel van collega Steffart Buijs op communicatie-online.nl. Steeds meer organisaties zetten whitepapers in voor contentmarketing. Recent onderzoek van het Content Marketing Institute laat zien dat bijna driekwart […]

Dagbesteding maakt van zorg een vangnet

In het zorgakkoord zijn de coalitiepartijen overeengekomen dat er volgend jaar 360 miljoen meer naar de zorg gaat. Het grootste deel daarvan is bestemd voor dagbesteding. Een mooie tussenvorm voor die mensen die nog op het randje zelfstandig kunnen blijven wonen. Waardoor de zorg op afstand een vinger aan de pols kan houden.

Beter voorbereid op crisissituaties

Rampen gebeuren gelukkig maar zelden in ons land. Áls zich een grootschalig incident voordoet, komen tal van organisaties in actie: van veiligheidsregio’s en ambulancediensten tot mobiele medische teams en Rode Kruis-vrijwilligers. Voor een herzien geneeskundig samenwerkingsmodel waarin al die partijen elkaar weten te vinden, doken wij in het diepe.

Categorieën