Beter voorbereid op crisissituaties

Rampen gebeuren gelukkig maar zelden in ons land. Áls zich een grootschalig incident voordoet, komen tal van organisaties in actie: van veiligheidsregio’s en ambulancediensten tot mobiele medische teams en Rode Kruis-vrijwilligers. Voor een herzien geneeskundig samenwerkingsmodel waarin al die partijen elkaar weten te vinden, doken wij in het diepe.

Duidelijker grenzen rond sterven

Kwaliteit van leven. Dat is waar zorgverleners zich vooral op focussen in de laatste levensfase van cliënten. Niet het sterven lijkt het doel, maar juist het leven dat nog over is. Een mooi streven: het beste ervan maken. Ongeacht de tijd die iemand nog gegeven is. Maar wie bepaalt de grenzen van wat nog toelaatbaar is?

Categorieën