Dagbesteding maakt van zorg een vangnet

In het zorgakkoord zijn de coalitiepartijen overeengekomen dat er volgend jaar 360 miljoen meer naar de zorg gaat. Het grootste deel daarvan is bestemd voor dagbesteding. Een mooie tussenvorm voor die mensen die nog op het randje zelfstandig kunnen blijven wonen. Waardoor de zorg op afstand een vinger aan de pols kan houden.

Beter voorbereid op crisissituaties

Rampen gebeuren gelukkig maar zelden in ons land. Áls zich een grootschalig incident voordoet, komen tal van organisaties in actie: van veiligheidsregio’s en ambulancediensten tot mobiele medische teams en Rode Kruis-vrijwilligers. Voor een herzien geneeskundig samenwerkingsmodel waarin al die partijen elkaar weten te vinden, doken wij in het diepe.