Sociale professional moet meer zijn best doen

Collega Esther Rikkengaa schreef een opiniebijdrage op zorgwelzijn.nl. Sociale professionals moeten veel meer hun best doen om te veranderen. ‘Cliënten worden mondiger en willen de regie in eigen hand houden. Dat vraagt om een andere, meer ondersteunende rol van de zorgverlener.’