Zoek je een bureau voor overheidscommunicatie?

Voor overheidsorganisaties wordt duidelijk communiceren steeds belangrijker. Leene Communicatie is al meer dan vijftien jaar een bureau voor overheidscommunicatie. We helpen gemeenten, ministeries en andere publieke organisaties met begrijpelijke communicatie. Vaak betreft het complexe onderwerpen die we voor een brede doelgroep duidelijk, interessant en relevant willen maken. Met onze tekstschrijvers, vormgevers en trainers dragen we daaraan bij.

Hoe kunnen we je helpen?

Zelf leren begrijpelijker te schrijven

Begrijpelijk schrijven is een vak. Mensen leren begrijpelijke teksten te schrijven is dat ook. Leene Communicatie Academie is een erkende opleider voor kort beroepsonderwijs. Onze ervaren trainers geven jou nieuwe inzichten en praktische tips. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de trainingen: schrijven op taalniveau B1, klantvriendelijke brieven en aantrekkelijke beleidsteksten.

Met welke schrijftraining ben jij geholpen?

bureau voor overheidscommunicatie
bureau voor overheidscommunicatie

Inclusief communiceren met beeldbrieven

Eenvoudige taal alléén is vaak niet genoeg om élke burger te bereiken. Daarom bedachten we samen met de gemeente Rotterdam en de Pony Design Club de beeldbrief. Deze combineert een korte en begrijpelijke tekst met (foto)beeld en een doordachte opmaak. De beeldbrief is zó opgezet dat hij zowel voor hoog- als laaggeletterden geschikt is. Het bereik is daardoor optimaal. Leene Communicatie Academie helpt je deze vorm van inclusief communiceren in je eigen organisatie toe te passen.

Wat heb je nodig om zelf beeldbrieven te kunnen maken?

Beleidsteksten aansprekend maken

Onze tekstschrijvers hebben politiek-bestuurlijke kennis én zijn gewend complexe zaken eenvoudig op te schrijven. Zo helpen ze je tot de kern van de boodschap te komen. Van burgerbrief tot Tweede Kamerbrief en van webtekst tot beleidsagenda. We zetten een beleidstekst niet alleen om in foutloze, begrijpelijke en aansprekende taal, maar kijken ook kritisch mee naar structuur en vormgeving.

Bekijk wat we voor je kunnen doen

Leene Communicatie begrijpelijk schrijven en redigeren

Onze visie en ervaring

Case - Schrijftraining ambtenaren Den Bosch

Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch geven we al sinds 2009 trainingen op het gebied van begrijpelijke taal.

Bekijk de case >

Case - Beeldbrieven gemeente Rotterdam

Voor de gemeente Rotterdam verbeteren we standaardbrieven door eenvoudige tekst én gebruik van beeld.

Bekijk hoe we dit doen >

Case - Herschrijven beleidsteksten digitale overheid

Voor het ministerie van BZK herschreven we beleidsteksten tot toegankelijke en aansprekende agenda’s.

Bekijk de voorbeelden >

Gratis whitepaper - Communicatie met laaggeletterden

Adviezen om laaggeletterden te bereiken en om je organisatie mee te krijgen in het vereenvoudigen van schriftelijke communicatie.

Bekijk onze whitepaper >

Blog - Begrijpelijke communicatie

Onze collega Ton schreef een blog over begrijpelijke communicatie: die vraagt niet alleen om begrijpelijke taal, maar ook om verhaal, focus én vorm.

Lees de blog >

Videodocumentaire - Minidocumentaire laaggeletterdheid

We produceerden in eigen beheer een mini-documentaire over de gevolgen van laaggeletterdheid.

Bekijk de documentaire >

Onderzoek - Bereiken van laaggeletterden

Onze collega Marjolein deed onderzoek naar de mediakeuze van gemeenten bij de communicatie met de NT1-laaggeletterde burger.

Bekijk de resultaten >

Masterclass - Succesvol inclusief communiceren

In 2019 organiseerden we een masterclass ‘succesvol inclusief communiceren met beeldbrieven’. We lieten deelnemers kennismaken met brieven die iedereen begrijpt.

Bekijk het videoverslag >

Taalakkoorden 

Het raakt ons dat veel mensen problemen ervaren met taal. Omdat taal de basis is van communicatie, willen we bevorderen dat zoveel mogelijk mensen kunnen lezen en schrijven. En andersom: dat zoveel mogelijk teksten begrijpelijk zijn voor mensen die moeite met lezen hebben. Taalcoaches en taalambassadeurs spelen hier een belangrijke rol in. Samen met stichting Lezen & Schrijven, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben we ons aangesloten bij diverse taalakkoorden (Parkstad, Holland Rijnland en Gouda). Via deze taalakkoorden helpen we organisaties met begrijpelijke communicatie en het bereiken van laaggeletterden.

Meer weten?

Job Leene
Neem contact op met Job Leene.