Contact
Menu
Terug
Online schrijftraining
  • Persoonlijke aandacht
  • Ruimte voor oefeningen
  • Persoonlijke aandacht

Opdrachtgever

Rabobank

Opdracht

Geven van online trainingen schrijfvaardigheid

Periode

maart 2020 – november 2020

Case

Online trainingen schrijfvaardigheid

Rabobank is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland en een wereldwijd leidende bank op het gebied van Food & Agri. Als cooperatieve bank wil Rabobank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland én aan het duurzaam voeden van de wereld. Het bedrijf draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke waarde binnen de organisatie.

Door het enorme bereik van de Rabobank is het belangrijk dat hun boodschap duidelijk en helder overkomt. De communicatieprofessionals van de Rabobank werken dagelijks aan het in- en extern uitdragen van deze boodschap in de tone of voice van het bedrijf. Dit betekent toegankelijk, persoonlijk en behulpzaam als basis voor de communicatie. Het is daarom belangrijk dat de Rabobank communicatieprofessionals investeren in het continu ontwikkelen van hun schrijfvaardigheid.

Opdracht

Door het uitbreken van het coronavirus was het niet meer mogelijk om intern fysieke schrijfvaardigheidstrainingen te organiseren voor de communicatieprofessionals binnen de Rabobank. Hierdoor werd er gezocht naar een oplossing om online trainingen schrijfvaardigheid aan te bieden. Om dit te realiseren werd een samenwerking gestart met de Leene Communicatie Academie. De coöperatieve instelling van de Rabobank creëerde voldoende creatieve speelruimte voor de Academie van Leene Communicatie. De opdrachtgever kwam zelf met specifieke vraagstukken voor de inhoud, waarbij we zelf invulling konden geven aan de structuur van de training.

Leene Communicatie Academie was uiteindelijk verantwoordelijk voor:

  1. Het opzetten van een online cursus schrijfvaardigheid met samenhangende modules.
  2. Het trainen van de communicatieprofessionals van de Rabobank.
  3. Het verzamelen en verwerken van feedback van de deelnemers.

Werkwijze

Fysieke trainingen duren meestal een dagdeel of zelfs een hele dag. Dat is online echter niet mogelijk, omdat de concentratie van de deelnemers achter een beeldscherm veel korter is. De gangbare, langere trainingen herschreven we daarom tot snelle, interactieve sessies.

Zo kwamen we tot een trainingsprogramma met samenhangende modules van tien korte videolessen van elk 1,5 uur, verdeeld over een trainingsperiode van vijf weken. Vanwege de snelheid en de beperkte duur van de videolessen, werd gekozen voor een maximale groepsgrootte van acht personen. Dit resulteerde in veel en betere persoonlijke aandacht per deelnemer. Tussen de verschillende modules en videolessen in kregen de deelnemers opdrachten mee om de training toe te passen, of als voorbereiding op de volgende videoles.

De tien modules, opgedeeld in drie fases, gingen over schrijftechnieken en het publiceren op zowel online- als offline communicatiekanalen. Elke videoles bestond eveneens uit drie fases: de introductie, een praktijkopdracht en een terugkoppeling met korte bespreking.

In de praktijkopdrachten werden deelnemers in tweetallen aan elkaar gekoppeld, zodat samenwerkend leren en collegiale toetsing met feedback werd gestimuleerd. Binnen de online modules maakten we gebruik van actuele casestudies afkomstig van de Rabobank. Daardoor waren de voorbeelden heel herkenbaar voor de deelnemers, wat bijdroeg aan de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van de training.

“De kennis vanuit de Rabobank in combinatie met de expertise van Martijn maakten het een fijne samenwerking. Een échte training op maat.” – Mariëlle Stege, hoofd Corporate Communicatie

Mariëlle Stege

hoofd Corporate Communicatie

Bijzonderheden

Het uitbreken van het coronavirus maakte dat deze opdracht een bijzondere lading kreeg. Het geven van fysieke trainingen werd onmogelijk. Hierbij moest rekening worden gehouden met intensievere online sessies, en het creëren van kleinere groepen om de trainingen zo efficiënt mogelijk te houden. De coöperatieve samenwerking met Rabobank Nederland gaf Leene Communicatie Academie genoeg ruimte om hierin te innoveren en een hoogwaardige eigen invulling te geven. De online trainingen schrijfvaardigheid laten zien hoe de Rabobank en Leene Communicatie Academie effectief zijn omgegaan met de nieuwe omstandigheden.

Resultaat

Vanuit de Rabobank wordt met een goed gevoel teruggekeken op het project. Zo verwoordt hoofd Corporate Communicatie, Mariëlle Stege: “De training heeft een positieve impact gehad door de praktische relevantie”. Ook zonder de mogelijkheid van fysieke bijeenkomsten, bleek persoonlijk contact heel goed mogelijk en was het project heel succesvol. Mariëlle: “De kennis vanuit de Rabobank in combinatie met de expertise van Martijn maakten het een fijne samenwerking. Een échte training op maat.”

Om de tevredenheid over de online schrijfvaardigheidstrainingen onder deelnemers te meten werden enquêtes afgenomen. De deelnemers beoordeelden de training bijzonder positief. De modules waren relevant en hebben voor nieuwe inzichten en opfrissing van kennis gezorgd. Vooral het interactieve deel werd zeer gewaardeerd, zo luidde een deel van de feedback: “Goede opbouw, fijne structuur ook: theorie met daaraan direct een praktijkoefening”. Het was een complete maatwerktraining toegespitst op de communicatieprofessionals van de Rabobank. En de kortere sessies van de online trainingen maakten het ook veel makkelijker de cursus in te plannen in de agenda’s van de deelnemers

Opsomming van de resultaten

  • Creëren van een duidelijk gestructureerde online training schrijfvaardigheid met korte interactieve sessies in kleine groepen
  • Hoge waardering van deelnemers op basis van positieve leerervaringen
  • Rabobank tevreden in coöperatieve samenwerking