Contact
Menu
Terug
  • Campagne om fondsen en vrijwilligers te werven
  • Nationale opvangbeleid veranderen voor mensen zonder verblijfspapieren
  • Framingstrategie: Bed, bad, brood

Opdrachtgever

Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Opdracht

Voer campagne om fondsen en vrijwilligers te werven en het nationale opvangbeleid te veranderen voor mensen zonder verblijfspapieren

Periode

Najaar 2012 – najaar 2015

Case

Campagne voor Bed, Bad en Brood

In Rotterdam wonen veel mensen zonder verblijfspapieren – ten tijde van de campagne naar schatting 20.000. Deze mensen mogen niet werken, er is voor hen geen opvang en nauwelijks medische zorg. Een deel krijgt hulp van vrienden en familie; een deel meldt zich bij Pauluskerk Vluchtelingenwerk – een aparte stichting van de Rotterdamse Pauluskerk. Medio 2012 neemt het aantal mensen dat een beroep doet op hulp sterk toe.

Opdracht

Mensen zonder verblijfspapieren staan in Nederland buitenspel, en dat moet veranderen, vindt Pauluskerk Vluchtelingenwerk. Er zijn meer vrijwilligers en meer geld nodig, en het kabinetsbeleid moet veranderen. De overheid draagt zorg voor goed geregeld vertrek, óf er moet adequate opvang zijn. Op straat zetten is géén optie. Een campagne, opgezet door Leene Communicatie (PR/free publicity), Ziel & Zaligheid (advies & coördinatie), Haai (grafisch ontwerp) en Sprang Advies (online marketing), moet tot de gewenste actie aanzetten.

Werkwijze

We ontwikkelen een uitgekiende framingstrategie om de spotlights te zetten op wat nodig is: Bed, Bad en Brood. Dit frame is de basis voor alles wat er in de campagneperiode gebeurt. Vervolgens voeren we een lange PR-campagne waarbij we gezicht geven aan mensen zonder verblijfspapieren, feiten en cijfers communiceren en Pauluskerk Vluchtelingenwerk helpen hun opvattingen via de media uit te dragen. Ook verzorgen we de monitoring en houden we het Twitter-account actueel.

Het pleidooi van de Pauluskerk voor Bed, Bad en Brood wordt in Nederland een van de belangrijkste maatschappelijke issues van 2014 en 2015. De Tweede Kamer steunt in april 2015 in meerderheid de ‘Pauluskerkmotie’, waarmee het kabinet de opdracht krijgt om opvang te organiseren voor mensen zonder verblijfspapieren. Het begrip Bed, Bad en Brood krijgt aandacht in duizenden artikelen, televisie- en radio-items en op internet en social media. In Rotterdam is sinds 2015 officieel Bed, Bad en Brood beschikbaar voor vluchtelingen zonder verblijfspapieren. De gemeente betaalt deze opvang. Bovendien neemt het aantal vrijwilligers voor Pauluskerk Vluchtelingenwerk toe met veertig procent.

In 2016 is de free publicity-campagne van Bed, Bad en Brood genomineerd voor een Sabre Award, een van de meest prestigieuze internationale PR-prijzen. Ook kreeg de campagne een eervolle vermelding voor de IN2Sabre Award 2016.