Contact
Menu
Terug
  • Jaarverslagen, tussenraportages, flyers, brochures en speeches
  • Communicatiestrategie, campagnematige PR en woordvoering
  • Webredactie voor Rotterdammers en professionals

Opdrachtgever

Rotterdam Climate Initiative

Opdracht

ondersteun ons bij de projectcommunicatie

Periode

2006 – heden

Case

Communicatie Rotterdams duurzaamheidsprogramma

Een krachtige en toekomstbestendige impuls voor de economie. Dat is de belangrijkste reden voor Rotterdam om topprioriteit te geven aan duurzaamheid. Het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond, koepelorganisatie Deltalinqs en de gemeente Rotterdam besluiten daarom in 2006 de handen ineen te slaan onder Rotterdam Climate Initiative (RCI). De grondleggers maken zich hard voor de energietransitie en spannen zich in om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.

Opdracht

Leene Communicatie is van meet af aan betrokken bij de communicatie van dit unieke Rotterdamse klimaatprogramma. In de loop van de jaren bewegen we mee met de vraag en behoeften van het RCI. De eerste jaren houden we ons veel bezig met campagnematige free publicity, woordvoering en speeches; later werken we meer aan de website en op sociale media. Ook schrijven we samen met de verantwoordelijke bestuurders het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma.

Werkwijze en resultaten

We stellen een team samen waarin de verschillende benodigde communicatiedisciplines vertegenwoordigd zijn. Met een projectmanager, tekstschrijvers, webredacteuren en PR-adviseurs helpen we het RCI bekendheid te krijgen. We ontwikkelen websites en nieuwsbrieven en zorgen voor een continue stroom relevante en aansprekende content in de vorm van interviews met tal van stakeholders, nieuwsberichten en projectbeschrijvingen. Door te werken met duidelijke aanspreekpunten en een vast team, zorgen we ervoor dat inhoudelijke kennis over de onderwerpen waarover het RCI communiceert zo goed mogelijk behouden blijft. Vandaag de dag zorgen we er samen met communicatiebureau IN10 voor dat de verschillende websites up-to-date zijn.