Contact
Menu
Terug

‘’Een college tour-interview met stichting Alzheimer Nederland en Alzheimer Midden-Holland.‘’

 • Campagne om trainingen over het omgaan met dementie te promoten onder Gouwenaars met een klantcontactberoep
 • Zichtbaar door de hele stad
 • Campagne-event op Wereld Alzheimer Dag
 • Betrokken van concept tot en met uitvoering

Opdrachtgever

Gemeente Gouda

Opdracht

Ontwikkel een bewustwordingscampagne over goed omgaan met dementie

Periode

Juni 2023 – heden

Case

GOED omgaan met dementie

In 2025 hebben naar verwachting 1.400 Gouwenaars dementie. Daarom wil Gouda een dementievriendelijke gemeente worden. Gemeente Gouda vroeg ons een campagnematige aanpak te ontwikkelen om mensen met een klantcontactberoep bewust te maken van dementie, zodat zij signalen herkennen en hier goed mee kunnen omgaan. Denk aan bank- of zorgmedewerkers, buschauffeurs en boa’s. Zo doet Gouda er alles aan om mensen met dementie zo lang en goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Opdracht

Ontwikkel een communicatieplan en publiekscampagne in Gouda om kennis over dementie te vergroten. Geef hierin de gratis onlinetrainingen van samendementievriendelijk.nl een centrale plek en creëer een publiciteitsmoment op Wereld Alzheimer Dag (21 september 2023).

Werkwijze

 • Voor deze campagne kiezen we voor een werkgeversaanpak. We selecteren een aantal koploperorganisaties in Gouda, passend bij de verschillende typen klantcontactberoepen waar de trainingen van samendementievriendelijk.nl zich op richten. We vragen deze organisaties voorafgaand aan Wereld Alzheimer Dag hun medewerkers de onlinetrainingen te laten volgen en zo hun betrokkenheid bij een dementievriendelijk Gouda te laten zien.
 • In de startfase van het project leggen we onze plannen voor aan de Goudse Cliëntenraad (GCR). We betrekken ervaringsexperts op het gebied van zorg en zorgbeleid in een vroeg stadium. Uit dit gesprek nemen we mee dat het in een campagne over dementie cruciaal is om een handelingsperspectief te bieden. Wat kan je bijvoorbeeld doen als je je zorgen maakt om iemand met dementie die veel alleen is?
 • Onze collega’s van VormVijf gaan aan de slag met een visueel concept voor de publiekscampagne, met daarin een hoofdrol voor een aantal Goudse koplopers. Samen met Gouda gaan we voor het concept ‘’GOED omgaan met dementie’’, wat past bij het bieden van een handelingsperspectief. Benieuwd waar GOED voor staat? Volg dan ook de training, die slechts een kwartiertje duurt.
 • Op Wereld Alzheimer Dag trappen we de campagne ‘’GOED omgaan met dementie” af samen met wethouder Anna van Popering-Kalkman, alle koploperambassadeurs, stichting Alzheimer Nederland en Alzheimer Midden-Nederland en netwerkpartners van gemeente Gouda. Onder andere een college tour en een interactieve lezing over dementie, waarin alle aanwezigen ervaarden hoe de verwarring in je hoofd aan kan voelen als je dementie hebt, passeren de revue. Ook delen de aanwezigen hun dilemma’s over omgaan met dementie. Wat kan een boa bijvoorbeeld doen als hij of zij iemand met dementie heeft geholpen, maar geen idee heeft of deze persoon thuis ook hulp krijgt?
 • Om een sneeuwbaleffect van de campagne in gang te zetten krijgen alle aanwezigen een toolkit aan middelen mee en tekenen zij een intentieverklaring. Zo kunnen zij hun zichtbaarheid als koploper met posters, flyers, nieuwsberichten, social posts en stickers met het campagnelogo ‘Wij gaan GOED om met dementie’’ in de stad laten zien.
 • Om de campagne een vliegende start te geven, zijn de campagnebeelden in de week van 21 september op driehoeksborden in de stad te zien.

‘’Eén van de beelden die in september en oktober op driehoeksborden in Gouda te zien waren.’’

‘’Wat jullie siert, is dat jullie net dat stapje extra zetten. We werden zelf extra enthousiast door jullie enthousiasme!’’ – Germien la Grand, senior beleidsadviseur gemeente Gouda

Resultaat

 • Zichtbaarheid van de campagne door heel Gouda: door driehoeksborden, een pagina in de Goudse Post, een persbericht en natuurlijk social posts.
 • Waardevolle, prikkelende gesprekken en dilemma’s over omgaan met dementie op Wereld Alzheimer Dag.
 • Praktische nieuwsbrieven aan koploperambassadeurs, waarin duidelijk staat hoe zij hun ambassadeurschap verder kunnen uitdragen.
 • Een toolkit met signaalkaarten om dementie te herkennen, campagneposters, -flyers en -stickers. Met deze materialen op zak kunnen koploperambassadeurs de boodschap van de campagne verder uitdragen. Ook de gemeente Gouda kan hiermee aandacht vragen voor dementie in de 15 gemeentelijke wijk- en buurtcentra.
 • Een mooie basis om meer bewustzijn te creëren over dementie: inmiddels zijn we gestart met een vervolgaanpak voor het komende jaar.

“De koplopers van de campagne verbonden zich aan de campagne door de intentieverklaring te tekenen.’’

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over communicatie rondom dementie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field