Contact
Menu
Terug
  • Complexe materie toegankelijk maken
  • Jaarrapportage via een interactieve pdf
  • Intensieve redactieslag vanuit inhoudelijke kennis

Opdrachtgever

Ministerie van BZK

Opdracht

Zorg voor een goed leesbare en heldere jaarrapportage

Periode

2013 – 2019

Case

Heldere jaarrapportage voor ministerie

Elke derde woensdag van mei is het verantwoordingsdag bij de rijksoverheid. Elk ministerie laat dan zien wat er van de plannen is terechtgekomen die gepresenteerd zijn tijdens Prinsjesdag. Het kabinet legt verantwoording af over het beleid en de uitgaven van het afgelopen jaar. De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk is hiervan een onderdeel; het geeft een beeld van de bedrijfsvoering van het Rijk het afgelopen jaar.

Opdracht

De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk bevat een enorme berg feiten en cijfers over zaken als huisvesting, personeelsbeleid en ICT; vrij droge informatie dus. De vraag aan ons is om van die verzameling informatie een heldere en goed leesbare rapportage te maken voor Tweede Kamerleden, journalisten en andere geïnteresseerden.

Werkwijze en resultaat

Een heldere tekst begint met een duidelijke, logische indeling. De opdrachtgever heeft al een eerste hoofdstukindeling bedacht, en wij scherpen die aan. Vervolgens korten we alle hoofdstukken waar mogelijk in en we redigeren de inhoud tot actieve en zo concreet mogelijke teksten. Daarbij is het gebruik van goede tussenkoppen, streamers, opsommingen en tabellen voor het overzicht van groot belang. Uiteraard voeren we deze intensieve redactieslag door zonder de inhoud te veranderen. Het resultaat is een aanklikbare pdf met logische hoofdstukindeling en per hoofdstuk goed leesbare teksten. Een goede service aan de toch al druk bezette Tweede Kamerleden.