Contact
Menu
Terug
  • Herschrijven en redigeren
  • Begeleiden totstandkoming van interactieve pdf
  • Digitale publicatie over unieke werkwijze

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Opdracht

tekstschrijven, redactie en realisatie digitale publicatie

Periode

september 2015 – januari 2016

Case

Informatieve digitale publicatie

Beleidslab is een nieuwe manier van 
beleid maken waarmee Directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK goede ervaringen heeft opgedaan. ‘Niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit de belevingswereld van de mensen voor wie we dat doen’, zo luidt de belofte van deze werkwijze.

Opdracht

Het ministerie schakelt ons in om een digitale publicatie te maken over deze unieke werkwijze. Doel? Beleidsmakers van BZK en andere ministeries op een inspirerende manier informeren over de nieuwe aanpak en de ervaringen van BZK met Beleidslab.

Werkwijze en resultaat

Samen met de ambtenaren van BZK bepalen we de inhoud en verschijningsvorm van de publicatie. Vervolgens levert het ministerie wat teksten aan die de tekstschrijvers van Leene Communicatie herschrijven en redigeren. Daarnaast nemen we journalistieke interviews af met in- en externe stakeholders, wat een aantal aantrekkelijke achtergrondartikelen oplevert. Wij begeleiden de totstandkoming van een interactieve pdf met alle content en verzorgen het projectmanagement (aansturing ontwerpbureau en afstemming met het ministerie)

.