Contact
Menu
Terug
 • Opinierende blog met groot bereik
 • Nominatie woord van het jaar 2014
 • Landelijke aandacht voor verschillen tussen rijk en arm

Opdrachtgever

Pauluskerk Rotterdam

Opdracht

breng problematiek in de publiciteit

Periode

2014

Case

Maximale publiciteit met opiniërende blog

De Pauluskerk in Rotterdam is een kerk die zich inzet voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Daklozen, illegalen, mensen met schulden en verslaafden; de Pauluskerk helpt mensen die geen helper meer hebben. Leene Communicatie kwam in 2012 met de kerk in contact en werkte er sindsdien regelmatig voor.

Opdracht

Predikant van de Pauluskerk Dick Couvée wil de visie van de kerk op de verschillen tussen rijk en arm onder het voetlicht brengen: hij streeft naar een samenleving die meer oog heeft voor de verschillen tussen rijk en arm. Couvée beschouwt het als zijn roeping om dit onderwerp in de maatschappij aan de orde te stellen. Omdat de kerk afhankelijk is van donateurs, wil Couvée ook voor zijn achterban zichtbaar zijn op dit thema. Aan ons de taak om hem te helpen zijn boodschap onder de aandacht te brengen bij een groot publiek.

Werkwijze

We zochten de publiciteit met een opiniërende blog. Op basis van een diepte-interview met Dick Couvée van de Rotterdamse Pauluskerk schreven we uit zijn naam een waarschuwend betoog met een indringende oproep. De kern: we moeten meer oog hebben voor mensen in de marge. Het verhaal kreeg dan ook de titel ‘de wegkijkstaat’ mee.

De term ‘wegkijkstaat’ bedachten we speciaal voor dit artikel en was toen nog een niet bestaand woord. Dit woord maakte in één keer het standpunt van de kerk duidelijk: we mogen ons niet afwenden van de maatschappelijk problemen die samenhangen met de verschillen tussen rijk en arm. Nederland moet de problemen onder ogen zien en aanpakken.

We boden het artikel via een gerichte lobby aan bij de NRC. De redactie besloot over te gaan tot een dubbele plaatsing. Op maandag 30 juni 2014 werd het verhaal gepubliceerd: ’s ochtends als dubbele pagina in NRC Next en ’s middags paginagroot in NRC Handelsblad. Ook boden we het artikel aan bij Joop.nl, die het die middag van 30 juni 2014 eveneens publiceerde. Ten slotte legden we het artikel neer bij een gespecialiseerde weblog die vooral zeer goed gelezen wordt door politici en andere opinieleiders: SocialeVraagstukken.nl. Het artikel sloeg in als een bom.

Resultaat

 • Een opiniestuk (van ds. Dick Couvée van de Pauluskerk), een artikel (geschreven door Leene Communicatie) en een frame (via een nieuw Nederlands woord, ‘wegkijkstaat’).
 • Publicatie van het artikel in zes dagbladen (aanvankelijk in NRC Next en NRC Handelsblad, vervolgens in Nederlands Dagblad, Trouw, Friesch Dagblad en Reformatorisch Dagblad) en op twee invloedrijke blogs (aanvankelijk op Joop.nl en later op SocialeVraagstukken.nl), waarna het stuk ook online een grote vlucht nam.
 • Naar aanleiding van het verschijnen van de opiniebijdrage kwamen er interviews met toonaangevende media, waaronder het Financiële Dagblad.
 • Een onvoorzien resultaat: ‘Wegkijkstaat’ werd genomineerd als woord van het jaar 2014 door Van Dale, met tientallen publicaties in de landelijke pers over onder andere de herkomst van het woord tot gevolg.
 • Van 0 hits in juni 2014 naar bijna 10.000 hits op internet in juli 2014 op het woord ‘wegkijkstaat’.
 • Ruim 4.000 likes op Facebook en ruim 700 tweets tussen 30 juni 2014 en 16 december 2014.
 • Diverse optredens en uitnodigingen voor relevante congressen in 2014 en 2015.
 • Potentieel bereik: minimaal twintig procent van alle Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar, ofwel ten minste 2,6 miljoen mensen.
 • De casus kreeg een eervolle vermelding in het kader van In2 Sabre Award 2015, plus een nominatie voor de Content Marketing Award 2015.

Lees hier de volledige case study.