Contact
Menu
Terug
 • Nationale burgerdialoog
 • Strategie en uitvoering communicatie
 • Website en social media
 • Betrokkenheid Nederlanders bij de EU

Opdrachtgever

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Opdracht

Een burgerdialoog over de toekomst van Europa

Periode

Juli 2021 - mei 2022

Case

Met Nederlanders in gesprek over de toekomst van Europa

De Europese Unie (EU) wil van haar inwoners weten hoe zij over Europa denken. In Nederland is het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk om meningen en ideeën te verzamelen om die te kunnen verwerken in de toekomstplannen voor Europa.

Opdracht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt ons om de nationale burgerdialoog te organiseren in het kader van de EU Conferentie over de Toekomst van Europa. Ook mogen we aan de slag met de communicatie-aanpak (strategie en uitvoering) om het Nederlandse publiek bij de dialoog te betrekken en op de hoogte te houden van de voortgang en de resultaten. Transparantie, creativiteit en het bereiken van jongeren zijn onder meer belangrijke aandachtspunten.

Werkwijze

 • We voeren deze opdracht uit onder de vlag van Publiquest en werken samen met Maatschap voor Communicatie, VormVijf en onderzoeksbureau Moventum.
 • We organiseren verschillende, met elkaar samenhangende dialoogvormen om meningen en ideeën van Nederlanders over de toekomst van Europa en de EU te verzamelen. Van online vragenlijsten aan een representatief panel tot ‘Swipen naar de toekomst’, een online tool met stellingen.
 • Met verdiepende online en fysieke themadialogen achterhalen we achterliggende motieven en gevoelens. We organiseren ook sessies voor een aantal specifieke doelgroepen, zoals jongeren en mensen met een migratieachtergrond of mensen met een taalachterstand.
 • Onze collega’s van VormVijf ontwikkelen een visueel concept voor Kijk op Europa, uitgewerkt in een herkenbare beeld- en vormtaal, passend binnen de rijkshuisstijl.
 • We ontwikkelen een social media campagne waarin we Nederlanders stimuleren om gebruik te maken van de swipe-tool en/of zich aan te melden voor een van de online of fysieke dialogen. Daarvoor maken we makkelijk deelbare social posts met animaties en video’s voor LinkedIn, Facebook en Instagram.
 • Op ‘kijk op Europa‘ komt alles samen. We schrijven alle teksten, maken nieuwsberichten en houden interviews met Nederlanders, om de Europese thema’s dichterbij te brengen.
 • De opgehaalde ideeën, meningen en aanbevelingen zijn ingebracht bij de Conferentie over de toekomst van Europa. Dat doen we in de vorm van een eindrapport, diverse tussenrapportages en factsheets. De resultaten worden gebruikt om toekomstplannen te maken voor Europa en leveren een waardevolle bijdrage aan de vorming van het Nederlandse EU-beleid. Daarnaast delen via de social kanalen regelmatig (tussen)resultaten.

Bijzonderheden

 • Tijdens een bijeenkomst in Brussel in januari 2022, overhandigde premier Rutte het factsheet met aanbevelingen van Nederlanders aan de EU aan de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola.

Resultaten

 • In totaal hebben bijna 10.000 Nederlanders de vragenlijst ingevuld en de swipe-tool doorlopen. Bijna 500 Nederlanders deden mee aan de verdiepende dialoogsessies.
 • Inzicht in de mening van Nederlanders over de toekomst van Europa.
 • Concrete ideeën en aanbevelingen voor zowel de EU als de Eerste en Tweede Kamer.
 • Betrokkenheid van Nederlanders bij de EU die normaal gesproken minder snel meedoen aan dialogen of minder interesse in Europa hebben.
 • Een basis om op voort te bouwen: het ministerie wil de dialoog met Nederlanders over Europa graag voortzetten.

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field