Contact
Menu
Terug
  • Nieuwe website bouwen
  • Ontzorgen en meenemen
    van A tot Z

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Opdracht

Projectmanagement, ontwerp en content voor nieuwe website Duurzaam010.nl

Periode

September 2019 – december 2020

Case

Nieuwe website Duurzaam010

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een duurzame stad te zijn. De uitdagingen zijn groot, maar er liggen ook volop kansen. Daarom is het voor de gemeente van groot belang om alle Rotterdammers – inwoners, ondernemers en organisaties – bij deze transitie te betrekken. Rotterdammers informeren en inspireren om zelf aan de slag te gaan, dat zijn de speerpunten van de communicatiestrategie. Dit gebeurde onder meer via drie websites, waarmee de gemeente zich richtte op verschillende doelgroepen.

Het gebruik van meerdere websites heeft ook nadelen. De belangrijkste: een versnippering van het informatieaanbod. Ook voldeden de websites na een aantal jaren niet meer aan de beleids- en organisatieontwikkelingen binnen de gemeente. Er ontstond kortom behoefte aan vernieuwing. Omdat Leene Communicatie al jaren het contentbeheer voor de drie duurzaamheidswebsites verzorgt, vroeg de gemeente ons advies. Samen ontwikkelden we het plan om alle informatie rondom duurzaamheid op één website te bundelen en dit voor alle relevante doelgroepen te ontsluiten.

Opdracht

Leene Communicatie kreeg de opdracht om de ontwikkeling van deze nieuwe website (www.duurzaam010.nl) van a tot z te begeleiden. De gemeente wilde ontzorgd worden en tegelijkertijd meegenomen worden bij belangrijke beslissingen in het proces. We startten met het betrekken van een geschikte webbouwer. Op basis van prettige eerdere samenwerking hebben we de handen ineengeslagen met Connect Holland, dat veel expertise heeft in user experience en technische realisatie.

In een gezamenlijke sessie met de gemeente hebben we de uitgangspunten voor de website vastgesteld. Zo creëerden we de acht doelgroepen, de thema’s die een plek moesten krijgen op de website, het centraal stellen van het handelingsperspectief voor elk van deze thema’s, en een aantal vaste elementen zoals nieuws, verhalen en agenda. Samen met Connect Holland vertaalden we deze aspecten naar een ontwerp.

Voor deel twee van de opdracht hebben we alle content voor de website toegankelijk gemaakt. Hierbij was begrijpelijk taalgebruik (op B1-niveau) leidend, om zo álle Rotterdammers te kunnen bereiken. Daarnaast hebben we het complete CMS ingericht en daarin alle content – zowel nieuwe als bestaande content van de oude websites – doorgevoerd.

Als projectmanager hebben we ons tijdens het gehele proces flexibel opgesteld om veranderende wensen vlot op te kunnen pakken.

Werkwijze

Onze aanpak binnen deze opdracht kenmerkte zich door het centraal stellen van de wensen van de opdrachtgever; tegelijkertijd hebben we vanuit onze coördinerende rol continu kritisch meegedacht over vervolgstappen en keuzes. Dit betekent dat we het kernteam van de gemeente proactief hebben betrokken bij belangrijke deelvragen en tijdig op de hoogte hebben gebracht van de voortgang en eventuele knelpunten. Dankzij onze kennis van duurzaamheid en jarenlange ervaring met het contentbeheer van de gemeentelijke duurzaamheidswebsites – in combinatie met de technische en online know how van Connect Holland – hebben we onze opdrachtgever bij belangrijke beslissingen heldere keuzes voorgelegd.

Als projectmanager hebben we ons tijdens het gehele proces flexibel opgesteld om veranderende wensen vlot op te kunnen pakken. Zo hebben we onze capaciteit verhoogd wanneer dat nodig was en hebben we het initiatief genomen om – naar aanleiding van voortschrijdend inzicht – een sessie te organiseren om het ontwerp fijn te slijpen. Ons doel is altijd om weloverwogen keuzes te maken, waarmee we voorkomen dat de opdrachtgever later tegen onmogelijkheden of teleurstellingen aanloopt. Hierbij is het altijd belangrijk om oog te hebben voor organisatorische en bestuurlijke ontwikkelingen binnen een organisatie zoals de gemeente Rotterdam.

De krachtenbundeling met Connect Holland heeft geleid tot een fris webdesign en gebruikersvriendelijke structuur. De ontwikkeling van Duurzaam010 is dan ook een goed voorbeeld van een multidisciplinaire opdracht waarbij Leene Communicatie als full service bureau sturend is geweest bij (het uitdenken van) het design, structuur, (technische) functionaliteiten en inhoud.

De gemeente Rotterdam heeft onze veelzijdige communicatie- en procesondersteuning, flexibiliteit, inhoudelijke kennis en persoonlijke aandacht tijdens deze opdracht zeer gewaardeerd.

Bijzonderheden

In deze opdracht hebben we duidelijk laten zien wat Leene Communicatie als multidisciplinaire projectleider in huis heeft om een nieuwe website te realiseren. Door verschillende ballen in de lucht te houden, continu te schakelen tussen macroniveau (proces) en microniveau (webontwerp, content) en kritisch mee te denken over zaken als online user experience hebben we samen met de gemeente en Connect Holland een mooi resultaat bereikt. Ook onze kernkwaliteiten op het gebied van content – tekstredactie en schrijven op B1-niveau – en onze inhoudelijke ervaring met duurzaamheidsthema’s hebben we volop ingezet. We zijn er trots op hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan toegankelijke en begrijpelijke overheidscommunicatie op een belangrijk thema.

Resultaat

  • Na een presentatie van meerdere scenario’s en ons advies heeft de gemeente Rotterdam ingestemd met het plan om te komen tot één compleet nieuwe website over duurzaamheid in Rotterdam.
  • Samen met webbouwer Connect Holland hebben we een webconcept ontwikkeld. Daarbij hebben we nauw samengewerkt aan de webstructuur en gebruiksvriendelijkheid. Vanuit onze expertise hebben we alle content voor de website verzorgd.
  • We hebben de gemeente praktisch ontzorgd door de website/het CMS in te richten en te vullen.
  • De nieuwe website Duurzaam010.nl is in november 2020 live gegaan.

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field