Contact
Menu
Terug
  • Praktijkverhalen voor professionals met interactieve longreads
  • Inhoudelijke kennis, desk research en interviews als basis voor krachtige verhalen
  • Multimediale content over complexiteit van ruimtelijke ordening

Opdrachtgever

Programmabureau Ruimte voor de Rivier

Opdracht

Verzorg geschreven contentserie van acht longreads

Periode

April 2014 – oktober 2016

Case

Kennis en ervaring toegankelijk via longreads

Het programma Ruimte voor de Rivier beschermt het rivierengebied in Nederland tegen overstromingen, vooral door meer ruimte voor het water te creëren. In de uitvoerende fase kwam de focus van de communicatiestrategie steeds meer te liggen op het toegankelijk maken van de opgedane kennis en ervaring voor professioneel geïnteresseerden. In dat licht zijn acht longreads gepubliceerd.

Opdracht

We krijgen de opdracht de geschreven content van de ‘Ruimte voor de Rivier’-longreads te verzorgen. Ze zijn bedoeld als toegankelijke vorm van kennisdeling en houden het midden tussen een digitale nieuwsbrief en een digitaal magazine. Ze bevatten tekst, beeld, video en graphics, en doorverwijzingen naar projecten, evaluaties, essays en tussenrapportages. Bij de realisatie van de longreads werkten Maatschap van Communicatie (idee en productiebegeleiding/-coördinatie), Leene Communicatie (content/tekstproductie) en Vorm Vijf (vormgeving en technische realisatie) intensief samen.

Werkwijze en resultaat

De Ruimte voor de Rivier-longreads richten zich telkens op een specifiek thema dat wordt uitgelicht in de vorm van een verhaal en dat zich bovendien leent voor multimediale uitwerking. Het verhaal wordt verteld door interviewkandidaten met autoriteit op het gebied van waterveiligheid en met een aansprekende zienswijze. Leene Communicatie neemt de interviews af, verzamelt aanvullende informatie op basis van research en schrijft de teksten. In oktober 2016 is de serie longreads genomineerd voor een Grand Prix Content Marketing Award in de categorie ‘beste longread’.

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field