Contact
Menu
Terug
  • Inclusief werkgeven zichbaar maken
  • Communicatie over Participatie- en Quotumwet
  • Sectorale aanpak bekroond met Award AWVN

Opdrachtgever

Werkgeversverenigingen WENB en WWb

Opdracht

Ondersteun het project Samenwerken & Verbinden (voor inclusief werkgeverschap) met communicatie

Periode

2014 – 2016

Case

Projectcommunicatie inclusief werkgeverschap

De komende jaren moeten 100.000 mensen met een arbeidshandicap een baan vinden. Dat staat in de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Bovendien is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het voorstel van het kabinet om een quotumheffing in te voeren als werkgevers de afspraken niet halen. Vanuit het project Samenwerken & Verbinden helpen werkgeversverenigingen WENB en WWb hun leden om wettelijk Quotum-proof te zijn.

Opdracht

Leene Communicatie ondersteunt het project met communicatieadvies, casebeschrijvingen, emailnieuwsbrieven en kennisdocumenten. Ook zijn we in het voorjaar van 2015 nauw betrokken bij het congres ‘Werken (Z)onder Voorbehoud’, waar ruim honderd vertegenwoordigers van bedrijven aanwezig zijn. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) neemt actief deel aan het programma en toont zich enthousiast over de sectorale aanpak.

Werkwijze en resultaat

Werkgevers de weg wijzen naar de beschikbare informatie en producten én de inspiratie geven om hiermee hun voordeel te doen; dat is waar we onze aanpak op inrichten. In de pilotfase verzamelen we bij deelnemende bedrijven als Nuon, Alliander en Vitens een schat aan kennis, ervaring en goede voorbeelden. Daarmee kunnen andere werkgevers binnen de sectoren energie, water en afval en milieu aan de slag. De pilot levert de eerste tientallen volwaardige banen voor arbeidsgehandicapten op en krijgt de AWVN-award ‘Inclusief Werkgeven’. Een promo-film van onze hand belicht in drie minuten de resultaten van deze pilot en ook vakmedia en landelijke pers besteden er aandacht aan. De tweede fase van het project kenmerkt zich door de structurele toepassing van de lessen uit de pilots. Leene Communicatie ontwikkelt reguliere nieuwsbrieven en kennisdocumenten, die informatieuitwisseling en kennisborging ondersteunen. De 23 deelnemers aan Samenwerken & Verbinden creëren meer dan tweehonderd plekken voor mensen met een beperking.