Zoek je een bureau voor communicatie over energietransitie en aardgasvrije wijken?

Ons land staat voor een enorme uitdaging: aardgasvrij worden. De rijksoverheid, gemeenten, bewoners, bedrijven en instellingen moeten samen aan de slag met de energietransitie. Leene Communicatie is al meer dan tien jaar een bureau voor communicatie over verduurzaming en de energietransitie. Ook ondersteunen we diverse gemeenten concreet met hun communicatie over aardgasvrije wijken.

Hoe kunnen we je helpen?

Begrijpelijk communiceren met bewoners en bedrijven

De energietransitie is een complexe uitdaging, met nog veel onduidelijkheden. Tegelijkertijd krijgt iedere Nederlander ermee te maken, en moet iedereen de boodschap kunnen begrijpen. Onder hen ook 2,5 miljoen laaggeletterden. Onze tekstschrijvers helpen je om tot de kern van je boodschap te komen. Van bewonersbrieven en uitnodigingen tot inspirerende praktijkvoorbeelden. We schrijven of redigeren je teksten op B1-niveau en maken waar nodig gebruik van ons concept beeldbrieven.

Lees hoe we jouw teksten kunnen schrijven of verbeteren.

Strategisch advies en praktische ondersteuning

Gemeenten die aan de slag gaan met aardgasvrije wijken, krijgen communicatief veel op hun bordje: een campagne bedenken, boodschappen afstemmen met andere gemeenten, schrijven van brieven, ontwikkelen van een folder, perscontacten, organiseren van informatieavonden… We denken hier graag op strategisch niveau over mee en kunnen ook coördinerende taken voor onze rekening nemen. Desgewenst zorgen we voor extra capaciteit op locatie.

Lees hoe we je kunnen ondersteunen met advies en projectcommunicatie.

Verduidelijkende vormgeving en illustraties

Wat zijn de alternatieven voor aardgas? Wat zijn hun plussen en minnen? En hoe werkt zo’n warmtenet nou precies? Om uit te leggen wat er komt kijken bij de energietransitie, kunnen vormgeving en illustraties een belangrijke rol spelen. Onze vormgevers hebben een goede basiskennis van de processtappen en technische uitdagingen van de energietransitie. Daarmee zijn ze in staat doeltreffende infographics te maken. Natuurlijk zorgen ze ook voor heldere en aantrekkelijke folders, uitnodigingen en ander communicatiemateriaal.

Lees hoe we met vormgeving jouw boodschap kunnen versterken.

Leene Communicatie verduidelijkende vormgeving en illustraties

Onze visie en ervaring

Case - Communicatie met bewoners in Rotterdam

Hoe betrek je bewoners van wijken die de komende jaren van het aardgas afgaan? Voor de gemeente Rotterdam – waar vijf gebieden als pilotwijk aardgasvrij zijn aangewezen – ontwikkelen we bewoners- en nieuwsbrieven, folders en ‘praatplaten’ die informeren en activeren. Daarbij verplaatsen we ons in de (brede) doelgroep, bijvoorbeeld door vormgeving (iconen, afbeeldingen en foto’s) centraal te zetten en voor iedereen toegankelijke teksten te schrijven. Wijkbewoners informeren we over de komende ontwikkelingen in hun wijk én sporen we aan om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Zo brengen we de transitie naar een aardgasvrije samenleving dichter bij de Rotterdammer.

De gemeente vindt het belangrijk de lessons learned uit deze proeftuinwijken te delen met andere gemeenten en stakeholders. Daarom schrijven we artikelen over de ervaringen in Rotterdam voor diverse vakmedia, zowel online als in print.

– Bekijk de folder over de gebiedsaanpak Heindijk aardgasvrij.
– Bekijk de poster met alternatieven voor aardgas.
– Lees het vakartikel over de Rotterdamse wijkenaanpak.

Case - Meedenken en doen met gemeente Gouda

Als het gaat om aardgasvrij worden, heeft de gemeente Gouda te maken met een tamelijk complexe situatie. De historische binnenstad biedt nauwelijks mogelijkheden voor alternatieven, er is een grote variatie aan typen woonwijken, veel eigenwoningbezit, en een slechte bodemgesteldheid. Per wijk en buurt, soms zelf per woning moet een aanpak worden bepaald. De stad heeft gekozen voor een positieve, brede insteek, met veel online communicatie (waarbij ‘koplopers’ in de stad in video’s laten zien wat er nu al mogelijk is) en een bewonersavond in de Schouwburg als stadsbrede aftrap. Leene Communicatie verzorgt de vormgeving, is sparringpartner in de communicatieaanpak en ondersteunt met redactie.

– Bekijk de uitnodiging voor de bewonersavond in de Schouwburg.
– Bezoek de website maakgoudaduurzaam.nl.

Case - Vakartikelen over stadswarmte voor Vattenfall

Van technische ontwikkelingen tot het belang van bewonerscommunicatie. Van verhalen over samenwerking tot interessante praktijkoplossingen. Voor energieleverancier Vattenfall schrijven we regelmatig artikelen over de transitie van aardgas naar stadswarmte. Stadswarmte is voor veel (stedelijke) gebieden in Nederland het beste alternatief voor aardgas. De artikelen brengen de kansen en uitdagingen in kaart en geven goede voorbeelden van stadswarmte in de praktijk. Geïnteresseerde professionals kunnen de artikelen lezen in vakmedia, zoals DuurzaamGebouwd en Stadswerk Magazine.

– Lees het vakartikel ‘Zo betrek je bewoners bij een warmtenet’.
– Lees het vakartikel ‘Amsterdamse proeftuin voor aardgasvrije wijken: 5 lessen’.
– Lees het vakartikel ‘Zo zien de aardgasvrije woningen van de toekomst eruit’.

Case - Praktijkverhalen verduurzaming voor RVO.nl

Niet alleen onze huizen, ook de rest van de gebouwde omgeving moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan kantoren, scholen en sportaccommodaties. Vaak ontbreekt het vastgoedeigenaren aan kennis: wat is de regelgeving, welke maatregelen moeten er genomen worden, welke instrumenten zijn beschikbaar, hoe pak je dit het beste aan? Wij helpen RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) met aansprekende en toonaangevende verhalen uit de praktijk. In deze praktijkverhalen komen naast de lessons learned vooral ook praktische tips en adviezen aan bod. Hierbij zorgen we zowel voor antwoorden op de waarom-vraag (waarom moet je met verduurzaming aan de slag, waarom is dit noodzakelijk en wat levert het op?) als op de hoe-vraag (hoe gaat verduurzaming in zijn werk, hoe pak ik het aan en hoe kan ik van kennis en instrumenten gebruikmaken?).

– Lees het praktijkverhaal over verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.
– Lees het praktijkverhaal over het 5-stappenplan voor verduurzaming van sportclubs.
– Lees het praktijkverhaal over de verduurzaming van schoolgebouwen.

Blog - Lessen tot nu toe

Nederland gaat de komende decennia stap voor stap van het aardgas af. Dat is niet alleen een enorme technische operatie. Ook communicatief stelt het gemeenten voor een forse uitdaging. Want hoe communiceer je met zo’n diverse doelgroep over zo’n complex vraagstuk, met nog zoveel onbeantwoorde vragen? Job Leene schreef er een blog over.

Ontvang gratis 7 tips voor bewonerscommunicatie

De energietransitie stelt Nederlandse gemeenten voor een grote communicatie-uitdaging. Hoe communiceer je met zo’n diverse doelgroep over zo’n complex vraagstuk, met nog zoveel onbeantwoorde vragen? Wij stelden op basis van communicatie-ervaringen in proeftuinen 7 tips op voor begrijpelijke bewonerscommunicatie.

Stuur ons een mailtje en we sturen de tips direct naar je op.

Direct contact?

Bel Job Leene op 06 150 787 48.

Job Leene