Contact
Menu
Dubbelinterview opdrachtgeverVakkennis

Elles Bleeker namens Veilig Thuis en Filomena in gesprek met Elianne van de Loo

Onveiligheid beëindigen en veiligheid organiseren. Dat is waar Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) zich samen met 15 regiogemeenten voor inzet. Een opdracht met een grote verantwoordelijkheid, ook op communicatievlak. Leene Communicatie helpt met flexibele communicatieve ondersteuning in de vorm van advies, concept, strategie, redactie en vormgeving. We spraken erover met Elles Bleeker, senior communicatieadviseur bij Veilig Thuis en Filomena. En met collega Elianne van de Loo, die hier als projectleider en communicatieadviseur bij betrokken is. 

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor iedereen in de regio: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en slachtoffers, plegers en omstanders. Het is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis wil zowel online als fysiek zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarvoor schakelt Elles Bleeker als communicatieadviseur actief tussen Veilig Thuis en Filomena, het centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunnen mensen die te maken hebben met extreme situaties, zonder verwijzing binnenlopen. 

Elles: “Tot vorig jaar was ik binnen Veilig Thuis en Filomena de enige die zich bezighield met communicatie. Toen het werk te veel werd voor mij alleen, besloot ik Leene Communicatie in te schakelen. Ik had eerder al goede ervaringen met het bureau – en jullie collega’s Frans en Marjolein – tijdens een samenwerking met Leene Communicatie en gemeente Rotterdam. Inmiddels draait Elianne alweer een jaar mee en dat is heel fijn. Ze voelt echt als mijn collega en ik vind in haar een gelijkwaardige gespreks- en sparringpartner.” 

Waarin is Leene Communicatie een meerwaarde?

“Leene Communicatie biedt communicatie-ondersteuning in de breedste zin van het woord en Elianne maakt dat helemaal waar. Ze is eigenlijk overal bij betrokken. Van het schrijven van nieuwsbrieven, houden van interviews en advies over strategie tot en met het beheer van onze website en sociale media, ontwikkelen van jaarplannen en de huisstijlontwikkeling. Het enige wat wij binnenshuis houden is de interne communicatie en het contact met de pers.” 

Bovengenoemde taken laten zien waarom Elianne graag via Leene Communicatie aan de slag gaat voor verschillende opdrachtgevers. Elianne: “Ik vind het heel leuk om bij alle onderdelen binnen een project betrokken te zijn. Natuurlijk ondersteun ik Elles op het moment dat zij hulp nodig heeft, maar naast alle mooie werkzaamheden krijg ik ook de kans om proactief mee te denken. Ook ben ik de schakel tussen de opdrachtgever en de vormgever voor het ontwikkelen van de middelen, zoals folders en flyers.” 

Elles: “Met Elianne kan ik open sparren over bijvoorbeeld de toegevoegde waarde en de haalbaarheid van sommige ideeën. Soms besluiten we samen dat iets een goede investering zou zijn, maar beter tot later kan wachten. Zo maken we steeds opnieuw keuzes: wat doen we wel en wat doen we (nog) niet. Onze samenwerking gaat dus verder dan communicatie alleen.”  

Laagdrempelig contact via Instagram

De noodzaak tot het maken van keuzes maakt ook creatief. Elianne: “Het kan geen kwaad om af en toe gewoon iets te proberen. We waren bijvoorbeeld benieuwd of we via Instagram slachtoffers konden bereiken. Toen heb ik voor Ervaring in Huis, een van onze projecten waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet, het Instagram account Ervaring in Huis opgezet. Hierop delen we informatie, signalen en persoonlijke verhalen die voor sommige mensen herkenbaar kunnen zijn. Het scrollen op Instagram is voor een bepaalde doelgroep laagdrempeliger dan actief een website bezoeken.” 

Elles: “Mensen hoeven niet per se contact te zoeken, maar we zetten er wel altijd een call to action bij zoals ‘stuur een DM’ en ons mailadres. Tot nu toe is er één iemand geweest die hulp vroeg via een persoonlijk bericht op Instagram. Daar zijn we dan echt wel een beetje trots op.” 

Bijdragen aan het overkoepelende doel

Wie werkt bij Veilig Thuis, heeft veel te maken met kwetsbare mensen en schrijnende situaties. Hoe gaat Elles daarmee om? “Het zijn inderdaad vaak heftige dingen, dat raakt me nog steeds. Het is goed om die zaken met elkaar door te spreken. Maar daarna gaan we ook weer verder met wat er moet gebeuren. Tegelijkertijd: de heftigheid van dit werk went niet. En ik denk dat dat ook goed is, dat het niet went.” 

De complexe en gevoelige materie is bovendien een dagelijkse reminder dat zorgvuldige communicatie heel belangrijk is. “Bij alles wat we doen wegen we af: hoe draagt dit bij aan het overkoepelende doel: de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling? En op welke manier bevordert het de profilering van Veilig Thuis als organisatie; weten cliënten, slachtoffers of geweldplegers wie we zijn en wat ze van ons kunnen verwachten?” 

Wat maakt jullie samenwerking tot een succes?

Elles: “Ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met ons goede onderlinge contact. Tijdens ons wekelijks overleg stemmen we af wat er moet gebeuren en wie wat oppakt. Zo houden we overzicht en bewaken we onze tijd. In de praktijk spreken we elkaar elke dag wel even over de lopende zaken. Verder helpt het ook dat we gewoon lol hebben samen. Alleen een strak en zakelijk contact, daar wordt het werk niet leuker van.” 

Elianne: “Daar ben ik het mee eens. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we vaak weer teruggaan naar de basis. Er is geen afgebakende opdracht en er loopt heel veel, maar we hebben altijd één doel voor ogen: de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is waar alles wat we doen aan bijdraagt en wat elke keer op verschillende manieren terugkomt. We herinneren elkaar daar vaak aan: wat willen we bereiken met dit communicatiemiddel of met deze stap in het communicatieproces? Klopt het nog met wat we voor ogen hebben? Zo houden we elkaar scherp.”

Vraagt jouw project ook om communicatieadvies en/of een tekstschrijver? Neem dan gerust contact met ons op via info@leenecommunicatie.nl.

Lees wat we verder te vertellen hebben