Contact
Menu

Specialismen

Hier blinken
wij in uit

Op zoek naar een specifieke dienst? Dit zijn onze specialiteiten.

Omgevingscommunicatie

Een groot bouwproject, de realisatie van een wind- of zonnepark of een megatransport. In een dichtbevolkt land als Nederland kun je de omgeving eigenlijk nooit links laten liggen. Wij helpen om de belanghebbenden te identificeren en communicatie op gang te brengen en te houden. Pro-actief en geloofwaardig.

Lees hier meer over omgevingscommunicatie en het downloaden van de whitepaper.

Omgevingscommunicatie
Foto: Jorrit Lousberg

Projectcommunicatie

Projecten zijn vaak gelegenheidscombinaties. Van verschillende bedrijven, overheden, afdelingen of varianten daarop. Succesvolle projecten organiseren niet alleen de samenwerking, maar ook de communicatie goed. Leene Communicatie heeft veel ervaring met projectcommunicatie. Van het Zilveren Regeringsjubileum van toenmalig koningin Beatrix tot en met communicatie over cultuurverandering.

Corporate communicatie

Van jaarverslag tot corporate story. En van huisstijl tot positionering van de bestuurder. Natuurlijk voor bedrijven en NGO’s, maar ook voor overheden en uitvoeringsorganisaties. Op het gebied van corporate communicatie hebben we jarenlange ervaring in huis. De adviseurs, vormgevers en tekstschrijvers van Leene Communicatie geven handen en voeten aan de corporate communicatie van de organisatie.

Overheidscommunicatie

Leene Communicatie wil werken voor én met organisaties die zich inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Overheidscommunicatie is dan ook een specialisme van ons bureau. Bij Leene Communicatie werken diverse collega’s die ooit zelf bij de overheid werkten. Onze opdrachtgevers lopen uiteen van de gemeente Wijk bij Duurstede tot de Sociale Verzekeringsbank en van het ministerie van Justitie en Veiligheid tot de provincie Zuid-Holland.

Klantcommunicatie en servicedesign

Klanten en burgers willen goed geholpen worden, aansluitend bij hun situatie. Voor veel overheden, pensioenfondsen, verzekeraars, energieleveranciers, woningcorporaties en vergelijkbare organisaties is het niet eenvoudig om aan die verwachtingen te voldoen. Wij helpen daarbij. Van het herschrijven van standaardbrieven en ontwikkelen van beeldbrieven tot het in kaart brengen van klantreizen en het ontwikkelen van klantportalen. Samen met ons zusterbureau VormVijf hebben we dé specialisten in huis voor alle trajecten op het gebied van klantcommunicatie en servicedesign.

Interne communicatie

Mede door corona staat interne communicatie bij veel organisaties hoog op de agenda. Maar ook een fusie, organisatieverandering of fabriekssluiting kan reden zijn om extra aandacht te geven aan de interne communicatie. Wij helpen om dit op een hoger plan te brengen met de inzet van adviseurs en bijvoorbeeld  (web)redacteuren. We hebben daarmee ruime ervaring. Zo nodig zetten we op tijdelijke basis zelfs een complete afdeling interne communicatie op.

Crisiscommunicatie

Leene Communicatie adviseert en ondersteunt bedrijven in zwaar weer bij de communicatie. Vaak gaat het om acute crisissituaties of langer lopende issues waar extra ondersteuning nodig is op het gebied van persvoorlichting en mediarelaties. We hebben ervaring met bijvoorbeeld sluiting van vestigingen en fabrieken, reorganisaties, corruptie, veiligheidsissues en milieuschandalen.

Mediatraining

Hoe werken media en journalisten en hoe ga je daarmee om? Hoe maak je nieuws en hoe houd je de regie bij kritische vragen? Tijdens onze mediatrainingen brengen wij jou gevoel voor nieuws bij, vertellen we je hoe journalisten werken en leren we je hoe je daarop kunt inspelen. We laten je oefenen voor de camera met je eigen verhaal. Vaak in kleine groepjes, met ervaren oud-journalisten als trainer.

Stress-sensitieve communicatie

Langdurige onzekerheid, problematische geldzorgen of sociale problemen veroorzaken bij veel mensen stress. Bij gestreste mensen neemt het ‘doenvermogen’ af en gaan zij anders om met communicatieboodschappen: zaken die voor de meeste mensen vrij eenvoudig zijn, zijn voor mensen met stress vaak een onmogelijke opgave. Leene Communicatie helpt opdrachtgevers om succesvol te communiceren met mensen die (langdurige) stress ervaren. Daardoor is de communicatie veel effectiever. 

Lees hier meer over stress-sensitieve communicatie en het downloaden van de whitepaper. 

 

Pensioencommunicatie

Pensioen is voor veel mensen een ‘ver van hun bed’-show. En het is taaie materie. De regels voor pensioen zijn lastig te begrijpen. En met de komst van het nieuwe pensioenstelsel gaan die regels ook nog eens veranderen. Alle reden voor pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en pensioenuitvoerders om in actie te komen. En in te zetten op begrijpelijke, begripvolle communicatie. Daar helpen de adviseurs, tekstschrijvers en vormgevers van Leene Communicatie graag bij. 

Lees hier meer over ons aanbod op het gebied van pensioencommunicatie. 

 

Communicatie over energietransitie

Ieder van ons heeft wat te doen in de overstap naar duurzame energie en warmte. Wij ontwikkelen opvallende PR-, communicatie- en contentcampagnes om het nut en de noodzaak van de energietransitie onder de aandacht te brengen bij specifieke doelgroepen. Van een krachtig concept en aansprekende beeldtaal, tot een activerende slogan en aantrekkelijke campagnemiddelen. Dankzij een geïntegreerde mix van communicatiemiddelen geef je je doelgroepen de juiste inhoud van de boodschap mee en stimuleer je het gewenste gedrag.

Lees hier meer over ons aanbod op gebied van communicatie over energietransitie.

 

Actief persbeleid en woordvoering

Commissies en colleges

Commissies en colleges hebben soms tijdelijke ondersteuning nodig bij de communicatie van een specifiek onderwerp. Die ondersteuning kan op diverse manieren ingevuld worden. Ook de spelregels kunnen per situatie verschillen. De communicatieprofessionals van Leene Communicatie helpen waar nodig, of dit nu begeleidend advies is of een traject wat wij met de opdrachtgever van begin tot eind samen doorlopen.

Lees hier meer over ons werk voor commissies en colleges. 

 

Bekijk onze cases