Agenderen thuisbezoek

 

Opdrachtgever: Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs)
Opdracht: redactioneel advies, tekstschrijven en redactie webcontent
Periode: maart 2016 – juni 2016

Achtergrond
Ruim de helft van alle scholen in het PO, VO en vervolgonderwijs is aangesloten bij Verus, de grootste belangenvereniging voor scholen en onderwijsinstellingen in Nederland. Verus ziet de school als een gemeenschap van docenten, leerlingen en ouders, en is ervan overtuigd dat thuisbezoek door docenten bij leerlingen bijdraagt aan de relatie tussen deze drie partijen.

Opdracht 
Verus schakelt Leene Communicatie in om thuisbezoek op de agenda zetten, zowel in het onderwijs als in de samenleving. Doel is om scholen te enthousiasmeren om met thuisbezoek aan de slag te gaan. Bovendien wil Verus zichzelf profileren als vereniging die staat voor de school als gemeenschap.

Werkwijze en resultaat 
Samen met Verus ontwikkelt Leene Communicatie een aanpak die uitgaat van storytelling. We nemen interviews af met zes scholen die al enthousiast zijn over thuisbezoek, en die werken we uit tot inspirerende verhalen. Maar ook het verhaal van een school die juist gestopt is met thuisbezoek krijgt aandacht. Vervolgens nemen we interviews af met interne en externe deskundigen, en we brengen bestaand onderzoek over de effecten van thuisbezoek in kaart. Op basis van de interviews, de research en onderzoek door Verus schrijven we een journalistieke longread en een aantal handreikingen voor scholen om thuisbezoek in praktijk te brengen. De longread, de handreikingen, het onderzoek en alle uitgewerkte interviews staan op thuisbezoek.nl. We steunen Verus bij het bekendmaken van dit online platform met persberichten, video’s, een artikel in het Verus Magazine en het betrekken van bloggende docenten.

Verus