Communicatie over duurzaamheid en innovatie

 

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Opdracht: verzorg tekst, advies en PR voor programma’s en projecten op het gebied van duurzaamheid en innovatie
Periode: 2005 – heden

Achtergrond
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Op haar website biedt RVO.nl de doelgroepen – ondernemers, overheden (nationaal en internationaal), kennisinstituten, organisaties (nationaal en internationaal) en particulieren – advies, kennis en contacten. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, helpt jaarlijks ruim 200.000 ondernemers en is de motor achter vele miljarden aan investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven.

Opdracht
Leene Communicatie werkt sinds 2005 voor RVO.nl en haar rechtsvoorgangers Agentschap NL en SenterNovem. We vervullen verschillende rollen, van adviseur en tekstschrijver tot publiciteitsmaker en filmregisseur. Onze hulp is ingeschakeld bij tientallen programma’s en projecten, vooral op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Werkwijze en resultaat
De werkzaamheden lopen uiteen van PR en realisatie van diverse communicatiemiddelen tot tekstschrijven en het opstellen van communicatieplannen. We houden ons bezig met specialistische onderwerpen zoals duurzame precisielandbouw, maar ook met zaken als energiebesparing in de gebouwde omgeving. Zo vraagt RVO.nl ons in 2015 voor kwalitatief onderzoek naar best practices omtrent Convenant Energie Besparing Huursector, verzorgen we PR en communicatiemiddelen voor programma Agrarisch Ondernemen en in 2013 schrijven we vakartikelen over utiliteitsbouw. Leene Communicatie heeft zich driemaal achtereen, na een Europese aanbesteding, gekwalificeerd als vaste mantelpartner voor RVO.nl. Voor het laatst in 2016.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zie ook