Contentmarketing voor veiligheid

 

Opdrachtgever: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)
Opdracht: maak van een krant met een vast lezerspubliek een goed gelezen e-magazine
Periode: 2011 – nu

Achtergrond
Het CCV bevordert de naleving van wet- en regelgeving door onder andere gedragsbeïnvloeding en nalevingsexpertise. De Handhavingskrant (verscheen tussen 2011 en 2013) en ToeZine.nl (sinds 2014) ondersteunen deze aanpak: ze informeren en inspireren beslissers en beleidsmakers binnen de wereld van toezicht, handhaving en inspectie over actuele ontwikkelingen, innovaties en best practices.

Opdracht
Met de Handhavingskrant had het CCV een populair vaktijdschrift met een trouwe lezersgroep in handen. Leene Communicatie verzorgde sinds 2011 de content voor de kwartaaluitgave. In 2013 ontwikkelen we het magazine op verzoek van het CCV tot een online uitgave. De uitdaging: met een beperkt budget een e-magazine realiseren dat minstens zo goed gelezen wordt als de gerenommeerde printeditie.

Werkwijze en resultaat
Niet alle onderdelen van de papieren uitgave laten zich een-op-een vertalen naar online. Samen met het CCV en vormgevingsbureau VormVijf ontwikkelt Leene Communicatie daarom een nieuw redactioneel format voor een e-magazine met een herkenbaar format, een prettig leesbare opmaak en SEO-proof content. Het CCV brengt de uitgaven onder de aandacht via mail, de website, digitale nieuwsbrieven en sociale media.

Om optimaal te kunnen inspelen op actualiteiten, ontwikkelt ToeZine.nl zich in 2016 tot een online platform met wekelijks nieuwe artikelen. De rubrieken van het e-magazine blijven gehandhaafd en de abonnees ontvangen maandelijks een update van de nieuwe content. Ook aan deze doorontwikkeling leveren we een kernbijdrage. We organiseren het reguliere contentoverleg, monitoren het nieuws ter inspriatie en betrekken de redactieraad bij nieuwe plannen. En natuurlijk maken we toegankelijk geschreven artikelen over de wereld van toezicht, handhaving en inspectie.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

Zie ook