Contentstrategie Rotterdams duurzaamheidsprogramma

Opdrachtgever: gemeente Rotterdam
Opdracht: ontwikkel een contentstrategie voor de portal 010duurzamestad.nl
Periode: 2017 – heden

Achtergrond
Duurzaamheid dichter bij de Rotterdammer brengen. Dat is het doel van het Rotterdamse Programma Duurzaam. En het is hard nodig, want de gevolgen van klimaatverandering merken we steeds beter.  Er komen duurzame doelen bij, waar burgers en ondernemers écht iets mee moeten; in 2050 een aardgasvrije gemeente bijvoorbeeld. Bestaande websites dekken niet langer de lading. Het is tijd voor een nieuw portal, waarop Rotterdamse burgers en ondernemers terecht kunnen voor een overzicht van alles wat ze willen én moeten weten over duurzaamheid in de stad. 

Opdracht
Vanaf 2006 is Leene Communicatie betrokken bij de communicatie van het Rotterdamse duurzaamheidsprogramma. Eerst in opdracht van het Rotterdam Climate Initiative – een samenwerkingsverband tussen Het Havenbedrijf Rotterdam nv, DCMR Milieudienst Rijnmond, Deltalinqs en gemeente Rotterdam – en nu enkel voor de gemeente. We zijn dus goed op de hoogte van wat er speelt en wat de belangen zijn. De gemeente Rotterdam benadert ons om de nieuwe portal 010duurzamestad.nl van relevante content te voorzien. Daarnaast vragen ze ons mee te denken over het verspreiden van de content onder een zo breed mogelijke doelgroep.  

Werkwijze en resultaten

  1. We starten met een analyse van alle online communicatiemiddelen van de gemeente met een link naar duurzaamheid. Op basis hiervan schrijven we een contentstrategie en vullen we de portal met content. Waar mogelijk linken we door naar bestaande websites.
  2. Zodra het portal live is, starten we met een strategische inzet van het Facebook- en Twitterkanaal van 010Duurzaam. Ook zetten we een Instagramaccount op. Onze adviseurs overleggen elke twee weken met communicatieadviseurs van het programma duurzaam. Op basis daarvan vullen we de contentkalender vullen met nieuwsberichten, verhalen van Rotterdammers en blogs met duurzaamheidstips.
  3. Daarna schrijven we voor elk artikel doelgroepgerichte social media-posts. Het bereik en de reacties monitoren we nauwkeurig. Elke twee weken brengen we verslag uit van de voortgang, om waar nodig direct bij te sturen. Op die manier bereiken we – deels via de inzet van advertenties – maandelijks duizenden Rotterdammers met relevante content over onderwerpen als klimaatadaptatie, energiebesparing, circulair, groen en de energietransitie.

Gemeente Rotterdam