Heldere jaarrapportage voor ministerie

Opdrachtgever: ministerie van BZK
Opdracht: zorg voor een goed leesbare en heldere jaarrapportage
Periode: 2013 – 2019

Achtergrond
Elke derde woensdag van mei is het verantwoordingsdag bij de rijksoverheid. Elk ministerie laat dan zien wat er van de plannen is terechtgekomen die gepresenteerd zijn tijdens Prinsjesdag. Het kabinet legt verantwoording af over het beleid en de uitgaven van het afgelopen jaar. De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk is hiervan een onderdeel; het geeft een beeld van de bedrijfsvoering van het Rijk het afgelopen jaar.

Opdracht
De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk bevat een enorme berg feiten en cijfers over zaken als huisvesting, personeelsbeleid en ICT; vrij droge informatie dus. De vraag aan ons is om van die verzameling informatie een heldere en goed leesbare rapportage te maken voor Tweede Kamerleden, journalisten en andere geïnteresseerden.

Werkwijze en resultaat
Een heldere tekst begint met een duidelijke, logische indeling. De opdrachtgever heeft al een eerste hoofdstukindeling bedacht, en wij scherpen die aan. Vervolgens korten we alle hoofdstukken waar mogelijk in en we redigeren de inhoud tot actieve en zo concreet mogelijke teksten. Daarbij is het gebruik van goede tussenkoppen, streamers, opsommingen en tabellen voor het overzicht van groot belang. Uiteraard voeren we deze intensieve redactieslag door zonder de inhoud te veranderen. Het resultaat is een aanklikbare pdf met logische hoofdstukindeling en per hoofdstuk goed leesbare teksten. Een goede service aan de toch al druk bezette Tweede Kamerleden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)