Informatieve digitale publicatie

 

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Opdracht: tekstschrijven, redactie en realisatie digitale publicatie
Periode: september 2015 – januari 2016

Achtergrond
Beleidslab
is een nieuwe manier van 
beleid maken waarmee Directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK goede ervaringen heeft opgedaan. ‘Niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit de belevingswereld van de mensen voor wie we dat doen’, zo luidt de belofte van deze werkwijze.

Opdracht
Het ministerie schakelt ons in om een digitale publicatie te maken over deze unieke werkwijze. Doel? Beleidsmakers van BZK en andere ministeries op een inspirerende manier informeren over de nieuwe aanpak en de ervaringen van BZK met Beleidslab.

Werkwijze en resultaat
Samen met de ambtenaren van BZK bepalen we de inhoud en verschijningsvorm van de publicatie. Vervolgens levert het ministerie wat teksten aan die de tekstschrijvers van Leene Communicatie herschrijven en redigeren. Daarnaast nemen we journalistieke interviews af met in- en externe stakeholders, wat een aantal aantrekkelijke achtergrondartikelen oplevert. Wij begeleiden de totstandkoming van een interactieve pdf met alle content en verzorgen het projectmanagement (aansturing ontwerpbureau en afstemming met het ministerie).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)