Ministerie van I&M

Omgevingsmanagement

In het team Omgevingsmanagement van het programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn twee adviseurs van Leene Communicatie actief als omgevingsmanager. Opdrachtgever Janneke de Jong: “We hebben extra handen nodig om deze klus te klaren. Het is een complex onderwerp dat een proactieve en doortastende aanpak vraagt.”

Een omgevingswet voor onze leefomgeving
Binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu richt het programma Eenvoudig Beter zich op de vereenvoudiging en modernisering van het omgevingsrecht. Een enorme en complexe operatie: het omgevingsrecht is nu verspreid over tientallen wetten en ruim honderd Algemene Maatregelen van Bestuur. Die nu samen worden gebracht in één overkoepelende Omgevingswet.

Inzet ter plekke
Leene Communicatie ondersteunt het programma intensief in de drukke periode voor het indienen van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Twee adviseurs zetten zich als omgevingsmanager in als scharnierpunt voor de binnen- en buitenwereld. In deze rol werkt een adviseur ter plekke op het ministerie die op afstand door een ‘tweede man’ als achtervang wordt ondersteund bij alle werkzaamheden.

Simultaan schaken
De werkzaamheden laten zich vergelijken met simultaan schaken: het vertalen van relevante informatie naar in- en externe stakeholders, het monitoren van de uiteenlopende belangen én het actief betrekken van deze groepen bij de diverse thema’s van de wet. Leidend tot doelgroepanalyses en actieplannen, een e-magazine, thematische factsheets, een speciale bijlage voor VNG Magazine, gerichte begeleiding en advies van diverse deelprojecten en gerichte stakeholdercommunicatie. Een mooie en vooral uitdagende opdracht!

[Foto: Tineke Dijkstra]

Actief signaleren en uitwerken van gerichte acties richting stakeholders

"Erg boeiend om de totstandkoming van een nieuwe wet van binnenuit mee te maken."