Stakeholdercommunicatie Omgevingswet

 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directoraat-generaal (DG) Milieu en Internationaal, Programma Eenvoudig Beter
Opdracht: draag bij aan ‘zachte landing’ van wetsvoorstel bij stakeholders
Periode: september 2014 – heden

Achtergrond
Eenvoudig Beter
is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bedoeld om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren. Het omgevingsrecht is nu nog verspreid over 26 wetten en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur, maar wordt gevangen in één Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt.

Opdracht 
Leene Communicatie verzorgt de communicatie omtrent de nieuwe Omgevingswet. Het eerste doel is om te zorgen voor een ‘zachte landing’ van het wetsvoorstel bij de nationale politiek en de belangrijkste stakeholders. Belangrijke doelgroepen zijn (beleidsadviseurs van) VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen; deze koepels zijn nauw betrokken bij de beleidsvorming. Daarnaast zijn hun achterban (gemeenten, provincies, waterschappen) en de regionale omgevingsdiensten, VNO-NCW, de bouwsector en natuur- en milieuorganisaties van belang.

Werkwijze en resultaat 
We laten het team Omgevingsmanagement de inhoud van de Omgevingswet tot leven brengen door koplopers van de stakeholders zelf te laten vertellen over de wet en de implicaties daarvan in de praktijk. Iedere boodschap krijgt zo’n vorm dat deze gemakkelijk te delen is door stakeholders. Daarnaast doen we gestructureerd verslag van de inhoudelijke bijeenkomsten voor en met stakeholders, we realiseren een e-nieuwsbrief en we zetten videocolleges op waarin een deskundige een aspect van de wet uitlegt. In een e-book, dat we maandelijks bijwerken om in te spelen op vragen en actualiteiten, schenken we op journalistieke wijze aandacht aan de Omgevingswet. Alle informatie bieden we gelaagd aan op een website. Via vakmedia communiceren we rechtstreeks richting de achterban van de stakeholders. We maken een Omgevingswet-special voor VNG Magazine en publiceren blogs voor ROMagazine, OmgevingsWeb en Gebiedsontwikkeling.nu.

De Tweede en Eerste Kamer nemen de Omgevingswet aan en in april 2016 komt deze in het Staatsblad. Volksvertegenwoordigers roemen de minister tijdens debatten in de Tweede Kamer over de uitstekende communicatie en het betrekken van belanghebbenden.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu