Vertaling beleid voor breed publiek

 

Opdrachtgever: Interprovinciaal Overleg (IPO)
Opdracht: haal verhalen op en verwoord, verbeeld en verspreid ze via interactieve longread
Periode: juli 2014 – december 2015

Achtergrond
KOMPAS 2020 is de leidraad voor de Nederlandse provincies in de periode 2015-2020. Centraal daarin staan antwoorden op vragen als ‘wat is het kompas van de provincies voor de komende jaren?’, ‘welke maatschappelijke opgaven zijn er?’, ‘wat vraagt dat van provincies?’ en ‘hoe werkt dit in de praktijk?’

Opdracht
Het IPO schakelt Leene Communicatie in om het beleid duidelijk en aansprekend te vertalen voor een breed publiek – dit met oog op de Statenverkiezingen in 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Er moeten verhalen komen die goed laten zien wat de rol van de provincies is. Belangrijk criterium: het algemene KOMPAS 2020-verhaal en de praktijkverhalen zijn herkenbaar voor álle provincies en er is een balans is tussen bijvoorbeeld de noordelijke en Randstedelijke provincies.

Werkwijze en resultaat
Onder leiding van moderators van het IPO vinden besloten dialoogdiners plaats voor Commissarissen van de Koning. De bestuurders gaan met elkaar in gesprek over de koers en prioriteiten van de provincies in de komende jaren. Leene Communicatie bereidt deze avonden samen met het IPO inhoudelijk voor, we stellen vragen tijdens de sessies en sporen de deelnemers aan om hun visie, ideeën en praktijkvoorbeelden in te brengen. Uit de diners volgt het verhaal van de provincies voor de komende jaren: KOMPAS 2020. Diepte-interviews met medewerkers van de provincies brengen illustratieve voorbeelden vervolgens boven tafel. Wij schrijven, schrappen, stemmen af, denken mee en leveren zo ruim twintig unieke verhalen. De verhalen plus een video en een animatie komen samen in een longread die de rol van de provincies laat zien.

Interprovinciaal Overleg