Contact
Menu
Terug
Wetenschappelijk onderzoek
  • Kennis over gezondheidszorg en de actuele thema’s en dilemma’s daarbinnen
  • Verspreiden van behaalde resultaten binnen gezondheidsonderzoek
  • E-magazines, papieren publicaties, LinkedIn-blogs en webcontent

Opdrachtgever

ZonMw

Opdracht

Verzorg interviews en eindredactie en ontwikkel complete publicaties over gezondheidszorg en zorginnovatie

Periode

April 2012 – heden

Case

Verspreiden van kennis over innovaties en onderzoeken

Het stimuleren van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Dat is de missie van ZonMw. De organisatie financiert onderzoek naar gezondheid én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om daarmee de Nederlandse zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw verspreidt de behaalde resultaten onder andere via de eigen website, met magazines en andere publicaties.

Opdracht en werkwijze

Leene Communicatie ondersteunt ZonMw sinds 2012 bij het verspreiden van de behaalde resultaten binnen gezondheidsonderzoek. Dat betekent dat wij inmiddels veel kennis hebben over de gezondheidszorg en de actuele thema’s en dilemma’s daarbinnen. Voor verschillende middelen houden we bijvoorbeeld interviews met professionals in de jeugdgezondheidszorg, onder andere over de omgang met conflictscheidingen.

Ook kregen we de opdracht om een e-magazine te maken over de resultaten van het programma Zwangerschap en geboorte. Daarvoor interviewden we tientallen zorgprofessionals en onderzoekers. We schreven alle artikelen, ontwikkelden een concept voor een e-magazine en coördineerden de werkzaamheden van de grafisch ontwerper en fotograaf. Het e-magazine toont niet alleen de goede resultaten voor de geboortezorg, maar stimuleert ook andere professionals om aan de slag te gaan met de opbrengsten.

Verder maakten we dit jaar een papieren publicatie over de mooie resultaten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De publicatie, die eind september samen met een evaluatie wordt aangeboden aan de minister en staatssecretaris, laat met tien concrete praktijkvoorbeelden zien wat de resultaten nu daadwerkelijk betekenen voor patiënten. Om de publicatie breed onder de aandacht te brengen, schrijven we ook LinkedIn-blogs uit naam van prominenten, die we vervolgens gesponsord wegzetten onder een brede doelgroep.

Resultaat

  • Samen met ZonMw creëerden we verschillende communicatiemiddelen, waaronder mooie e-magazines, papieren publicaties, LinkedIn-blogs en content voor website en andere publicaties.
// //
//