Contact
Menu

Privacybeleid

Cookie- en privacyverklaring
Leene Communicatie

Leene Communicatie (Westhaven 65, 2801 PN te Gouda, info@leenecommunicatie.nl) verzamelt informatie over surfgedrag en verwerkt persoonsgegevens. Deze cookie- en privacyverklaring is bestemd voor bezoekers aan onze site en iedereen die zelf actief informatie naar ons stuurt, in het bijzonder sollicitanten en (potentiële) opdrachtgevers.

Leene Communicatie

Als je leest ‘Leene Communicatie’ dan bedoelen wij communicatiebureau Leene Communicatie bv en de handelsnamen en deelnemingen waaronder in elk geval Leene Visuele Communicatie bv, Leene Communicatie Academie, Publiquest de communicatiecoöperatie u.a. en woordvoerders.nl.

Cookieverklaring

 • gegevens over je activiteiten op onze website
 • gegevens over je surf- en zoekgedrag
 • informatie over je internetbrowser en apparaattype
 • gegevens over je activiteiten op onze website
 • gegevens over je surf- en zoekgedrag
 • informatie over je internetbrowser en apparaattype

Om deze gegevens te kunnen verzamelen, plaatst Google een klein tekstbestand (een cookie) op je computer, tablet of smartphone. Dit gebeurt in elk geval als je onze website voor de eerste keer bezoekt. Je gegevens worden vervolgens verzameld door Google en gerubriceerd met het softwareprogramma Google Analytics.Wij gebruiken Google Analytics regelmatig om deze informatie te analyseren. Dit doen wij om onze website goed te laten werken en om de informatie op onze site beter af te stemmen op onze bezoekers. Wij koppelen deze informatie niet aan personen. Voor ons ben je als bezoeker aan onze website dus anoniem.

Google zegt dat zij het verzamelen en rubriceren van deze informatie zo anoniem mogelijk doet. Informatie over het privacybeleid van Google vind je hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Je kunt voorkomen dat deze gegevens via een cookie door Google worden verzameld. Een gevolg kan zijn dat onze website minder gebruiksvriendelijk wordt. Pas daarvoor de instellingen in je browser aan – de software op je apparaat waarmee je onze site bezoekt en bekijkt. Kijk voor meer informatie op www.veiliginternetten.nl.

Privacyverklaring

Leene Communicatie verwerkt persoonsgegevens doordat je deze informatie actief aan ons verstrekt. Dat gebeurt omdat je diensten bij ons afneemt of overweegt af te nemen, omdat je met ons samenwerkt, wij klant bij jou zijn of dat je bij ons solliciteert, stage wilt lopen of afstuderen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • je voor- en achternaam
 • je CV als je bij ons solliciteert, stage wilt lopen of wilt afstuderen
 • je geslacht
 • e-mail-berichten
 • e-mailadres
 • post- en/of woonadres
 • telefoonnummer

We verwerken je persoonsgegevens:

 • om je een voorstel of offerte te kunnen mailen of sturen
 • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • om je te kunnen bellen of mailen in verband met dit voorstel, offerte of de uitvoering van de dienstverlening
 • om goederen bij je te kunnen afleveren
 • om je een factuur te kunnen sturen
 • om je een nieuwsbrief en/of enquête te mailen
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op het gebied van bijvoorbeeld belasting)
 • om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van kwaliteitsbeheer
 • om je een antwoord te kunnen sturen als je bij ons solliciteert
 • om je mee te nemen in een sollicitatieprocedure – dit geldt voor sollicitanten, stagiairs en afstudeerders

Delen

We delen je gegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is vanwege de hiervoor genoemde doelen. In voorkomende gevallen blijft Leene Communicatie verantwoordelijk. Er wordt dan een verwerkersovereenkomst gesloten met de derde partij. Er geldt hiervoor één uitzondering, en dat is wanneer wij de gegevens moeten delen of overdragen vanwege wettelijke verplichtingen – zoals bijvoorbeeld strafrechtelijk onderzoek of om fiscale redenen.

Bewaren

We bewaren de informatie zolang als nodig is voor de hiervoor genoemde doelen. Informatie van sollicitanten, stagiairs en afstudeerders bewaren wij maximaal een half jaar, tenzij je expliciet toestemming geeft om gegevens langer te bewaren.

Beschermen

Leene Communicatie beschermt persoonlijke informatie door passende maatregelen te nemen tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het nemen van organisatorische maatregelen en het gebruik van beveiligde hard- en software.

Bezwaar maken

Je kunt altijd je informatie inzien, corrigeren of door ons laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Leene Communicatie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht je hierop een beroep willen doen dan kun je ons hierover mailen op info@leenecommunicatie.nl.

Gouda, november 2020