Contact
Menu

Privacy- en cookieverklaring Leene Communicatie bv en VormVijf Ontwerpteam bv

Privacyverklaring

Leene Communicatie hecht veel waarde aan jouw privacy. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, gelden er een aantal uitgangspunten.

 • Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de hieronder genoemde doeleinden.
 • Je gegevens blijven bij ons – Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren je wettelijke rechten – Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij je daarover.

In deze privacyverklaring staat hoe wij deze uitgangspunten in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen

Wie zijn wij?

Only creative entrepreneurs is een fullservice digital marketingnetwerk, waar Leene Communicatie deel van uitmaakt. Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen tijdens je interacties met ons, zoals wanneer je onze website bezoekt, contact met ons opneemt, enzovoorts.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door ons aangeboden diensten kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 1. Beantwoorden van je vragen;
 2. Het maken van afspraken;
 3. Informatie sturen over onze producten en diensten;
 4. De relatie met jou als klant of dienstverlener onderhouden;
 5. Als je ervoor kiest een account aan te maken, het beheren van je account en profiel;
 6. Onze diensten leveren en verbeteren;
 7. Onze websites en socialmediakanalen delen en verbeteren;
 8. Je een nieuwsbrief en/of enquête mailen;
 9. Het voeren van een sollicitatieprocedure (dit geldt voor sollicitanten, stagiairs en afstudeerders).

Wij verwerken je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor geeft of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. Je hebt toestemming gegeven, bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies of het versturen van een nieuwsbrief. Deze toestemming kan je altijd intrekken;
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak;
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op het gebied van belasting;
 4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op je persoonlijke levenssfeer.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Tijdens de interactie met ons kunnen we vragen om bepaalde informatie, zoals:

 1. Contactgegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 2. Biografische informatie zoals je geboortedatum, functie en geslacht;
 3. Financiële informatie (indien nodig voor de uitvoering van onze diensten en/of facturering);
 4. Gegevens die nodig zijn in het kader van de zakelijke relatie;
 5. Je CV als je bij ons solliciteert, stage wilt lopen of wilt afstuderen.

Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen over je internetadres, systemen en activiteiten zoals:

 1. Je cookie-ID;
 2. Het type webbrowser dat je gebruikt;
 3. De webpagina’s die je op onze websites bezoekt.

Hoe verzamelen wij je persoonsgegevens?

Leene Communicatie kan gegevens verzamelen op twee verschillende manieren: één waarbij je actief toestemming verleent en één waarbij je passief toestemming verleent.

Je kunt persoonsgegevens actief met ons delen op verschillende manieren, zoals:

 1. Vul het contactformulier op onze website in en verstuur het;
 2. Communicatie met ons, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van onze medewerkers.

Wanneer je internetbrowser is geconfigureerd om cookies te accepteren, kun je bepaalde persoonlijke informatie met ons delen, zoals je IP-adres. Wij verzamelen deze gegevens dan zonder dat je actie hoeft te ondernemen.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij delen je gegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is vanwege de hiervoor genoemde doelen. In voorkomende gevallen blijft Leene Communicatie verantwoordelijk. Er wordt dan een verwerkersovereenkomst gesloten met de derde partij. Er geldt hiervoor één uitzondering, en dat is wanneer wij de gegevens moeten delen of overdragen vanwege wettelijke verplichtingen – zoals bijvoorbeeld strafrechtelijk onderzoek of om fiscale redenen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren de informatie niet langer dan nodig is voor de hiervoor genoemde doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Informatie van sollicitanten, stagiairs en afstudeerders bewaren wij maximaal een half jaar, tenzij je expliciet toestemming geeft om gegevens langer te bewaren.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Wat zijn je privacyrechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Leene Communicatie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst wanneer je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden in sommige gevallen persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Wij vragen je toestemming om cookies aan te bieden wanneer je onze website bezoekt. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat deze alle cookies accepteert, geen cookies accepteert of de keuze aan jou overlaat. Als je in je browser al onze cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze website niet of niet goed werken. Meer informatie over de cookie-instellingen kan je vinden in de Help-functie van je browser.

Hieronder leggen we uit welke soort cookies we aanbieden op onze website.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen tijdens een vervolgbezoek aan onze website. De website kan dus worden aangepast aan je voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Als je een taal selecteert, nemen wij deze op in een permanente cookie en bieden we deze aan je browser aan; als je je browser hebt ingesteld om deze cookie te accepteren, hoef je de volgende keer niet de taal te selecteren. Dit bespaart tijd en verbetert je ervaring. Permanente cookies kunnen je IP-adres gebruiken om je te onthouden; je kan deze weigeren via de instellingen van je browser en verwijderen via de functie ‘Historie wissen’.

Sessie cookies

Met behulp van een sessiecookie onthoudt onze webserver welke pagina’s van de website je tijdens het huidige bezoek heeft bekeken en in welke volgorde. Dit is belangrijk omdat de webserver hier geen geheugen voor heeft. Door informatie uit geanonimiseerde cookies achteraf te analyseren, kunnen we ook de opmaak van en de navigatie op onze site optimaliseren. Dit type cookies is vluchtig; ze worden automatisch verwijderd wanneer je je webbrowser afsluit. Bovendien verzamelen ze geen persoonlijke gegevens, zoals je IP-adres.

Tracking cookies van derden

Met jouw toestemming kunnen adverteerders zogenaamde tracking cookies op jouw apparatuur plaatsen. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van je online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van je bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw interesses zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze cookies kun je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.

Google Analytics cookies

We maken gebruik van de Google Analytics-dienst om rapporten te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor bieden we elke bezoeker een cookie van Google aan. Als je je browser hebt ingesteld om dergelijke cookies te accepteren, worden je surfgedrag op onze website in dit cookie opgeslagen. De informatie uit deze cookies wordt door Google verwerkt en aan ons teruggestuurd. Dit gebeurt anoniem; je IP-adres wordt niet doorgegeven.

Wij hebben Google toegestaan de geanonimiseerde informatie van Google Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten. De Google Analytics informatie kan door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google hanteert de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend niveau van bescherming is voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media buttons

Op onze website vind je links naar onze bedrijfspagina op LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en/of andere social media-platforms. Na het aanklikken van zo’n link kom je op onze bedrijfspagina op het betreffende platform. Indien gewenst kan je inloggen met je wachtwoord voor dit platform en op ‘Volgen’ klikken. Afhankelijk van je instellingen word je dan op de hoogte gehouden van nieuwe berichten op dit platform. Het platform stuurt ook een melding met jouw accountnaam naar ons. Wij weten dat jij ons volgt op dit platform en we kunnen je publieke profiel op dit platform bekijken. Wij zijn gebonden aan het privacybeleid van de sociale media waaraan we deelnemen en raden je aan hun privacyverklaring te lezen.

Links naar andere websites

Wanneer je onze website bekijkt, kun je voor je gemak en ter informatie links vinden naar andere websites. Deze websites worden niet door ons beheerd en kunnen worden voorzien van hun eigen privacy verklaringen. Wij raden je aan deze te lezen, zodat je begrijpt hoe jouw persoonlijke informatie door deze sites wordt gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van deze sites.

Bewaartermijn

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de cookie is geplaatst. De bewaartermijn per cookie kan worden nagegaan in het volledige overzicht van de cookies waar de website gebruik van maakt.

Wijzigingen

Als je vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, kun je contact met ons opnemen. Als je op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat je ons dat laat weten. Wij beschouwen alle feedback als een middel om te leren en zijn erop gebrand om elke negatieve ervaring die je hebt om te zetten in een positieve! Tot slot willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar en hoe kan je een klacht indienen?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy- en cookiebeleid voldoen. Als je daarover vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contact

Leene Communicatie bv
Westhaven 65
2801 PN Gouda
info@leenecommunicatie.nl
Telefoon: 0031 (0)182 528596

VormVijf Ontwerpteam bv
Kazernestraat 41
2514 CS  Den Haag
info@vormvijf.nl
Telefoon: 0031 (0)70 3469573