Contact
Menu
Terug
 • Communicatiestrategie duurzaamheidsagenda
 • Data als basis voor communicatie met wijken
 • Visuele stijl en campagneconcept
 • Ondersteuning bij ontwikkelen van middelen

Opdrachtgever

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Opdracht

Advies en ondersteuning bij de communicatie over de duurzaamheidsagenda

Periode

2021 - heden

Case

Duurzame stappen in Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel wil grote stappen zetten op weg naar een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel in 2050. Hoe zij daar komt en wat ze gaat doen, is uitgewerkt in de lokale Duurzaamheidsagenda. Daarin staan de doelen en concrete projecten voor de komende 4 jaar. De Duurzaamheidsagenda richt zich op verschillende duurzame thema’s: energie, circulariteit, klimaatadaptatie en gezondheid en voedsel. Gemeente Krimpen aan den IJssel wil graag herkenbaar, gestructureerd en regelmatig communiceren over die thema’s. 

Opdracht

De gemeente gaf ons de volgende opdracht:  

Stel een overkoepelende communicatiestrategie op met het verhaal over ‘Krimpen aan den IJssel klimaatneutraal en gezond in 2050’. Stel wijkprofielen op voor de zes wijken in Krimpen, ontwikkel een aansprekende campagne en bied ‘op afroep’ communicatieondersteuning bij lopende en nieuwe projecten. 

Werkwijze

Communicatie over de energietransitie of klimaatcommunicatie vraagt om een gedegen aanpak. Het stimuleren van duurzaam gedrag is hierbij de doelstelling. Aangejaagd door communicatie door de Rijksoverheid, zijn gemeenten de verbinding met de inwoners. Bij elk thema heeft de gemeente een faciliterende, sturende rol.  

 • We gebruikten het strategisch communicatieframe voor het ontwikkelen van de communicatiestrategie. In een (online) strategische sessie met verschillende stakeholders binnen de gemeente, zijn we aan de slag gegaan met het invullen van dit frame. Dat leverde een beknopte strategie voor de afdeling Duurzaamheid op. Samen met Krimpen kozen we voor een strategie van informeren, inspireren en verleiden. Die inwoners, ondernemers en Vve’s in Krimpen ‘in beweging’ brengen en laten ontdekken welke duurzame stap(pen) zij kunnen zetten. 
 • Vervolgens werkten we een message house uit. We organiseerden een (online) sessie, waarna we de overkoepelende kernboodschap, ondersteunende deelboodschappen en de bewijsvoering formuleerden. Dat vormde de basis voor de communicatie over de duurzaamheidsagenda en alle communicatieacties en -middelen.  
 • Om meer inzicht te krijgen in de houding van inwoners met betrekking tot duurzaamheid en de energietransitie in het dorp, maakten we per wijk een wijkprofiel. We gebruikten kennis en (onderzoeks)data die al bekend waren en verrijkten die met nieuwe data. We hielden aanvullende, individuele interviews met inwoners uit de zes wijken in Krimpen en gebruikten openbaar beschikbare data van waarstaatjegemeente.nl, Planbureau voor de Leefomgeving, AlleCijfers.nl en de leefstijlen van het BSR-model energietransitie (Marketresponse). De wijkprofielen zijn een intern naslagwerk dat – onder meer – communicatieadviseurs inzicht geeft in de doelgroepen en de communicatiestijl die bij die groepen past.  
 • We ontwikkelden een eigen visuele stijl om consistent en herkenbaar te kunnen communiceren over de thema’s van de duurzaamheidsagenda. We ontwikkelden een logo voor Krimpen Duurzaam, kozen een geschikt lettertype en ontwikkelden een beeldstijl. De stijl lieten we vanzelfsprekend aansluiten bij de huisstijl van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 • Een belangrijke rol in de strategie speelt het fysieke loket Krimpen Duurzaam. Maar ook het online platform Krimpenduurzaam.nl: een geheel nieuwe website waarmee we Krimpenaren activeren en aanzetten om een (volgende) stap te zetten. De content op krimpenduurzaam.nl bestaat uit een combinatie van informatie en inspiratie. En omdat het handelingsperspectief voor bijvoorbeeld een huurder of een huiseigenaar niet altijd hetzelfde is, maakten we door een filter een slimme indeling waardoor elke doelgroep direct bij de relevante informatie kan komen.  
 • Nadat we de basis op orde hadden gebracht, ontwikkelden we een creatief campagneconcept waarmee we met Krimpenaren kunnen communiceren over de thema’s van de duurzaamheidsagenda. Onder de noemer ‘klaar voor de stap’, motiveren we Krimpenaren om ook hun duurzame (volgende) stap te zetten.  
 • De visuele stijl en het campagneconcept vertaalden we door in diverse communicatie uitingen. We ondersteunden de gemeente doorlopend bij de redactie en vormgeving van diverse communicatie uitingen van Krimpen Duurzaam. Voorbeelden hiervan zijn: de opmaak van het tweemaandelijks katern in gemeenteblad de Klinker, outdoor-uitingen voor Blipverts, sandwichborden, bermborden en signing voor het fysieke loket Krimpen Duurzaam.  

Resultaat

 • Een eigen strategie voor de communicatie over de duurzaamheidsagenda. 
 • Gedifferentieerde communicatie onderbouwd met data. 
 • Een consequente, herkenbare boodschap en visuele stijl, met een eenduidig verhaal in de uitingen. 

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over communicatie rondom duurzaamheid.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field