Contact
Menu
Terug
  • Projectcommunicatie proactiever, gestructureerder en herkenbaarder maken
  • Opzetten communicatieactiviteiten

Opdrachtgever

Vattenfall (Nederland) onshore wind development

Opdracht

Maak een visie en communicatiestrategie en ondersteun bij de projectcommunicatie over de windprojecten

Periode

2019 – heden

Case

Project- en omgevingscommunicatie windenergieprojecten op land

Leene Communicatie werkt sinds 2019 voor Vattenfall onshore wind development. Vattenfall is een van de grootste energiebedrijven in Noord-Europa. In 2019 veranderde Nuon haar naam in de naam van het moederbedrijf Vattenfall. Hun ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Een van de speerpunten is het uitbreiden van hun portfolio voor de opwekking van duurzame energie, zoals met windenergie.

Opdracht

Het realiseren van een windpark is een complex traject dat lang kan duren. Vattenfall heeft hierbij als ontwikkelaar met veel stakeholders te maken: onder meer met overheden, ondernemers en omwonenden. En met wetgeving en beleid, zoals de Regionale Energiestrategieën (voortgekomen uit het Klimaatakkoord) en de Omgevingswet (2021). Vattenfall ontwikkelt en bouwt de windparken niet altijd alleen, maar ook met andere partners – zoals andere energiebedrijven en grondeigenaren – en steeds vaker in samenwerking met (lokale) energiecoöperaties.

Vattenfall vroeg Leene Communicatie om de projectcommunicatie over de verschillende windparken die zij op land (in Nederland) ontwikkelt, proactiever, gestructureerder en herkenbaarder te maken. Ook vroeg het energiebedrijf om onze hulp bij de uitvoering van de verschillende communicatieactiviteiten. Daarmee wil zij als een professionele, innovatieve en betrouwbare ontwikkelpartij gezien worden bij bewoners en decentrale overheden.

In 2019 veranderde Nuon haar naam in de naam van het moederbedrijf Vattenfall. Hun ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie.

Werkwijze

  • We ontwikkelden vervolgens een visie. Elk te ontwikkelen windpark heeft zijn eigen bijzonderheden en gevoeligheden. Daar moeten omgevingsmanagers, ontwikkelaars en bouwers rekening mee houden. Projectcommunicatie ondersteunt hierbij en is van toegevoegde waarde als ze in een vroeg stadium wordt betrokken bij de plannen. Projectleiders en site managers hebben hier een brugfunctie tussen inhoud en communicatie.
  • We bepaalden een communicatiestrategie, in aansluiting op de branding-strategie en in lijn met de Omgevingswet. De kerngedachte is: betrekken in plaats van informeren. Dat betekent: in gesprek zijn met de omgeving en communiceren met een vooruitziende blik. De intensiteit van de communicatie is hierbij afhankelijk van de ligging van het park (in woon- of industriële omgeving) en het belang van het windpark voor het behalen van de duurzame doelstellingen van een gemeente.
  • We werkten een communicatieve aanpak uit voor elke fase van het project: van de eerste ideeën tot aan de opening van een park. We deelden deze aanpak met de directe betrokkenen, onder meer met projectontwikkelaars, maar ook met de site managers, bouwdirecteuren en de afdeling Communicatie en Mediarelaties. We bepaalden in overleg met de klant ook de (interne) rollen en verantwoordelijkheden voor de projectcommunicatie. Zo ligt er nu een blauwdruk die Vattenfall in de plannen voor elke fase van het project gebruikt.
  • Tegelijkertijd zijn we in de praktijk aan de slag gegaan en ondersteunen we de projectontwikkelaars en site managers bij de uitvoering van de communicatie over (de mijlpalen van) de afzonderlijke projecten. Denk daarbij aan de bouw van de eerste windmolen of het eerste transport van windmolenonderdelen. We coördineren en ontwikkelen de middelen: van een projectwebsite tot aan het bouwbord en aansprekende video’s.

Resultaat

  • Door de aandacht voor communicatie in elke fase van een project, presenteert Vattenfall zich op een consistente manier als een professionele (ontwikkel)partij. Bovendien heeft de uitvoering van communicatie een vaste rol gekregen in de ontwikkeling van de windparken. Bekijk de projectsite van Energiepark Haringvliet Zuid.

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field