Contact
Menu
Terug
 • Operationeel communicatieplan
 • Samenwerking en verbinding met netwerkpartners
 • Duidelijke en begrijpelijke brieven voor inburgeraars
 • Aansprekende content voor web, social en print
 • Communicatiemiddelen voor inburgeraars en het netwerk

Opdrachtgever

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Opdracht

Communicatieadvies en uitvoering rondom de Wet Inburgering

Periode

december 2021 – december 2022

Case

Communicatie over inburgering: advies en uitvoering

Een succesvolle inburgering voor nieuwkomers in Nederland: dat is het doel van de Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 in werking treedt. De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert deze wet uit in opdracht van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Leene Communicatie ondersteunt de RSD met de ontwikkeling van een operationeel communicatieplan én de communicatie naar diverse partners in het netwerk.

Opdracht

Rond de invoering van de nieuwe wet heeft de RSD behoefte aan ondersteuning bij de communicatie. De concept-communicatiestrategie moet worden aangepast en aangescherpt. Daarnaast vraagt de RSD ondersteuning bij de praktische uitvoering: flexibele capaciteit om mee te denken én uit te voeren als het gaat om persberichten, artikelen voor website en intranet, socials en andere uitingen. Verder vragen de bestaande klantbrieven over inburgering om een frisse blik. Er is behoefte aan een klankbordgroep om te beoordelen of de boodschap (in tekst en beeld) duidelijk overkomt.

Werkwijze

 • We ontwikkelen een tactisch communicatieplan. We gaan met verschillende partijen (interne stakeholders en ketenpartners) aan tafel om input op te halen. We organiseren een (online) message house sessie, brengen stakeholders in kaart door middel van de cirkel van invloed en interviewen statushouders die onder het oude stelsel zijn ingeburgerd. Wat hebben inburgeraars en coördinatoren van de RSD nodig? Hoe zien we de samenwerking tussen de RSD en ketenpartners op dit gebied?  En welke communicatiemiddelen gebruikt de doelgroep? Deze sessies en gesprekken geven input voor de kernboodschap, doelgroepen, middelenmix en kanaalkeuze.
 • We onderzoeken met een brieventest in hoeverre de communicatie richting inburgeraars begrijpelijk is. Samen met de inburgeraar namen we brieven door en halen we op welke zaken onduidelijk zijn. Het advies aan de RSD biedt aanleiding om alle brieven aan inburgeraars te herschrijven.
 • We schrijven een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief voor het netwerk met updates over de implementatie van de wet, resultaten en leermomenten. Hierin delen we ook communicatiematerialen die het netwerk kan gebruiken.
 • We ontwikkelen verschillende communicatiemiddelen, visueel en in begrijpelijke taal. Denk aan een praatplaat met de inburgeringsroute voor asielmigranten en gezinsmigranten of een flyer over hulp bij geldzaken.
 • We schrijven positieve verhalen en interviews met inburgeraars, bijvoorbeeld met de eerste inburgeraar die start. Of met een regisseur van de RSD die een inburgeraar aan werk helpt. Deze content delen we via sociale media, de nieuwsbrief en de kanalen van ketenpartners. Bij nieuwswaardige momenten schrijven we een persbericht.

Bijzonderheden

Alle partners in de regio zijn samen verantwoordelijk voor een warm welkom. De inburgeraar heeft met veel verschillende partijen contact tijdens zijn of haar inburgeringstermijn. Een belangrijk aandachtspunt in de communicatie is daarom dat al deze contactmomenten goed op elkaar aansluiten. Dat maakt interne communicatie en communicatie richting het netwerk cruciaal. De RSD werkt hieraan door kennis te delen tijdens bijeenkomsten, nieuwsbrieven te versturen, ideeën bij elkaar te brengen en hulp te bieden bij moeilijke situaties.

Resultaten

 • Duidelijke brieven op het juiste taalniveau voor inburgeraars.
 • Bruikbare communicatiemiddelen voor professionals in het domein, zoals praatplaten over de verschillende stappen die inburgeraars moeten doorlopen.
 • Aansprekende communicatie naar stakeholders.
 • Inspirerende verhalen op de website en social.

“We hadden veel ideeën over hoe we de communicatie richting onze inburgeraars en stakeholders konden vormgeven, maar vonden het lastig om concreet te worden in vorm en inhoud. Jullie denkkracht, creativiteit en ondersteuning tilt ons echt op in ons werk: je ziet in korte tijd concreet wat je hebt opgeleverd!”

Julienne Holthuis, projectleider nieuwe Wet Inburgering (RSDKRH)