Contact
Menu
Terug
 • Effectieve communicatiestrategie
 • Duidelijke en verbindende kernboodschap
 • Meetbare communicatiedoelen
 • Campagneplan en realisatie ‘Gas terug, samen vooruit’

Opdrachtgever

Gemeente Wijk bij Duurstede

Opdracht

Strategisch communicatieadvies rondom duurzaamheid en energietransitie

Periode

januari 2021 – december 2022

Case

Strategisch communicatieadvies duurzaamheid en energietransitie

Gemeente Wijk bij Duurstede werkt hard aan de energieneutrale ambitie voor 2030. Daarbij zet ze vooral in op zonnepanelen op daken en velden. Op het gebied van communicatie ligt er echter een uitdaging; eind 2020 staat een deel van de gemeenteraad en inwoners kritisch tegenover de energietransitie. De gemeente vraagt onze hulp bij de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor het thema Duurzaamheid en Energietransitie, die inwoners en ondernemers betrekt bij de verduurzaming van de gemeente.

Opdracht

Ontwikkel een communicatiestrategie met een verbindend, overkoepelend verhaal dat inwoners, ondernemers en andere betrokkenen meeneemt in de verduurzaming van Wijk bij Duurstede.

Werkwijze

 • Voor het ontwikkelen van de communicatiestrategie maken we gebruik van het Strategisch Communicatie Frame. Een praktische ‘agile’ methode om te komen tot een effectieve strategie.
 • We maken een gedegen interne en externe analyse van de situatie. Door middel van een online enquête vragen we circa 30 interne en externe stakeholders om input op de analyse. Zij denken alvast mee over ingrediënten van de communicatiestrategie.
 • Tijdens een strategische sessie met het programmateam formuleren we gezamenlijk de visie en ambitie voor de communicatie. We komen tot een gedeeld beeld van de kernopdracht voor communicatie: bijdragen aan het vergroten of het herstel van vertrouwen in de energietransitie. Om van daaruit verder te werken aan bewustzijn, draagvlak en gedragsverandering.
 • Vervolgens doen we gezamenlijk een krachtenveldanalyse op belangen en vertrouwen. Zo wordt duidelijk welke stakeholders tegenspelers, ‘tegenstanders’, vrienden of coalitiegenoten zijn. Om vervolgens meer inzicht te krijgen in verschillende doelgroepen maken we gebruik van de betrokkenheidsprofielen, een analyse die laat zien hoe deze acht profielen vertegenwoordigd zijn in de gemeente.
 • Daarna organiseren we een digitale message house sessie om een kernboodschap rondom dit thema te formuleren, ondersteund met deelboodschappen en onderbouwing. Een boodschap die uitgedragen wordt door de gemeente en partners én een boodschap die de belangrijkste doelgroep (inwoners van de gemeente) in beweging brengt.
 • Vanuit de visie, ambitie, stakeholders, kernverhaal en beschikbare resources werken we de aanpak uit.
 • Een voorbeeld hiervan is de opgave om de woningvoorraad in de gemeente klaar te maken voor de overstap naar aardgasvrij. De gemeente vraagt Leene Communicatie een campagneplan te ontwikkelen met aansprekend concept gericht op inwoners.

Resultaten

  • We zetten een communicatiestrategie uit langs drie lijnen: vertellen en verleiden, luisteren en samenwerken.  Het kernconcept van de strategie is ‘Harten weer zacht maken’.
  • Met het Strategisch Communicatie Frame en het message house leggen we een stevig fundament van strategische keuzes op het gebied van communicatie. Met dit fundament kan de gemeente aan de slag met de concrete uitvoering van de communicatie.
  • We zorgen voor borging van het plan door vast te stellen waar de verantwoordelijkheid ligt en hoe we het effect van de communicatie meten.
  • In 2022 werken we aan een visuele en inhoudelijke doorvertaling van het campagneconcept ‘Gas terug, samen vooruit’. De campagne is gericht op inwoners en vraagt aandacht voor het klaarmaken van woningen voor de overstap naar aardgasvrij. In het najaar van 2022 gaat de campagne van start.
  • We plaatsen verschillende pop-ups: grote partytenten waar buurtbewoners informatie kunnen krijgen. 198 bewoners halen een energietas op, met gratis kleine besparende maatregelen, zoals radiatorfolie. Iedereen die een tas kreeg, kreeg meteen uitleg over het gebruik van de producten door een energiecoach en een A3 placemat met bespaartips.
  • De website jouwhuisslimmer.nl/wijk is vanaf de start van de campagne fors meer bekeken dan in de tijd ervoor. Het valt op dat mensen lang op de pagina blijven en de informatie dus aansluit bij hun behoefte. Daarnaast zien we veel aandacht voor de pop-ups en mooie cijfers bij de succesverhalen in de carrousel. Verder krijgt de gemeente meer aanvragen voor energiegesprekken en zijn er 14 nieuwe aanmeldingen bij de Eigenwijkse Energiecoöperatie.

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field