Contact
Menu
Terug
 • Creatief concept, strategie én uitvoering
 • 100% inclusief driedaags festival via livestream
 • Samenwerking en verbinding met partners
 • Bereik van meer dan twee miljoen mensen via social media

Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opdracht

Creëer communicatieve aandacht voor vijf jaar VN-verdrag handicap

Periode

Maart 2021 – juni 2021

Case

Conceptcreatie rondom 5 jaar VN-verdrag handicap

In 2021 is het vijf jaar geleden dat Nederland het VN-verdrag Handicap heeft geratificeerd. Sinds de ratificatie werken bedrijven, organisaties en overheden samen aan een beweging naar een inclusieve samenleving. Het kabinet heeft daartoe in juni 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gelanceerd. Het programma beoogt dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen aan de samenleving kunnen deelnemen, net als ieder ander. Dit alles speelt in een periode dat Nederland te maken heeft met beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus.

Opdracht: inspireer mensen met én zonder beperking

Het ministerie van VWS vraagt Leene Communicatie een onderscheidend, inspirerend en verbindend communicatieconcept te ontwikkelen om te markeren dat Nederland zich vijf jaar geleden aansloot bij het VN-verdrag Handicap. Bijkomende uitdagingen zijn de tijdsdruk – alles moet binnen twee maanden bedacht én uitgewerkt worden – en de coronasituatie. Het resultaat is het INC. Festival: een 100% inclusief hybride festival. Met het festival blikken we terug op wat er in vijf jaar is bereikt en stellen we samen met jonge mensen actiepunten op voor de aankomende vijf jaar.

Werkwijze

 • We werken met een compact kernteam bestaande uit een creatief strateeg en twee communicatieadviseurs. Na een stoomcursus over alle ins en outs rondom de ambities van Onbeperkt meedoen!, gaan we in gesprek met de opdrachtgever en bestuurlijke partners waaronder Ieder(in), MKB-Nederland, VNO-NCW en de VNG. In nauwe samenwerking werken we het voorgestelde concept verder uit.
 • We bedenken een creatieve vorm die alle betrokken organisaties, mensen en partners aanspreekt. Het resultaat is het INC. Festival: een 100% inclusief driedaags festival dat jonge mensen met én zonder beperking bij elkaar brengt en de samenleving inspireert met hun dromen, ideeën en verhalen.
 • We zorgen voor een heldere strategie en aanpak. We ontwikkelen een message house waar we de bestuurlijke partners bij betrekken. Ook zetten we een festivalraad op: een groep jongeren – met en zonder beperking – aan wie we onze ideeën voorleggen. Spreken onze plannen aan, is het programma toegankelijk genoeg, zien we iets over het hoofd? Een waardevolle manier om inhoud en vorm te ontwikkelen en te toetsen.
 • Daarna gaan we aan de slag met creatie en realisatie. We ontwikkelen een aantrekkelijke campagnestijl, stellen een aantrekkelijk en gevarieerd programma samen en ontwerpen een dynamisch podium waar diverse gasten via een livestream inbellen. Ook zijn we verantwoordelijk voor de regie van de drie dagen en de verslaglegging van het programma via social media. Voor de online streaming van het festival werken we samen met Faber Audiovisuals die onder meer ook het Eurovisie Songfestival faciliteerde.

Bijzonderheden

 • Uiteraard is het INC. festival voor iedereen (digitaal) toegankelijk. Daarom zorgen we – naast gebarentolken en realtime ondertiteling – voor online broadcasting met audiodescriptie. Dat betekent dat iemand een beschrijving geeft van wat er te zien is, zodat blinden en slechtzienden het ook kunnen volgen.
 • Voor de invulling van het driedaagse festival werken we nauw samen met VWS, partners en belangenorganisaties. Iedereen krijgt een duidelijke rol werkt enthousiast mee en de inbreng is overweldigend. Uiteindelijk bepaalt dit in grote mate de kwaliteit en het succes van het festival.

Het was bijzonder om te zien dat iets begint als een klein creatief idee, met het enthousiasme en de energie van heel veel mensen iets heel groots en bijzonders wordt.”

Arno Sellenraad, creatief strateeg bij Leene Communicatie

Resultaten

 • Een toegankelijk, inspirerend en verbindend 100% inclusief driedaags festival dat met films, documentaires, games, kunst, muziek, sport en humor volledig gericht is op jonge mensen met en zonder beperking. Het festival brengt hen bij elkaar met het motto ‘Jij kunt zelf het verschil maken’ en roept in bredere zin iedereen op om mee te doen, het verschil te maken, creatief te zijn en te denken in kansen. Het hele programma is op 8, 9 en 10 juni 2021 via een livestream te volgen op incfestival.nl.
 • Een bereik van in totaal meer dan twee miljoen mensen via Twitter, Facebook en Instagram binnen drie weken. In totaal bezochten gedurende die periode 10.000 mensen de website.
 • Een aantal actiepunten per themadag, waarvan jonge mensen vinden dat deze aankomende vijf jaar aandacht behoeven. Deze actiepunten worden meegenomen in het vervolg van het VN-verdrag voor de aankomende vijf jaar.
 • Een bijdrage aan de maatschappelijke beweging rondom het VN-verdrag met waardevolle kennismakingen, samenwerkingen en verbinding tussen heel veel verschillende partijen.
 • Opening van het festival door demissionair minister Tamara van Ark en betrokkenheid van veel maatschappelijke partners, waaronder Bartiméus, het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, Rick Brink, FNO/Jongeren INC, Goede Doelen Loterijen, HandicapNL, Stichting het Gehandicapte Kind, JongPIT, Joint Projects, LFB, Stichting Prokkel en Young Impact. Daarnaast leveren de Nederlandse politie, HEMA, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Tilburg, Holland Dance Festival, Studeren & Werken Op Maat, Esther Vergeer Foundation en de Apenheul een bijdrage aan het festival.
 • Voor de partners ontwikkelen we een toolkit met verschillende communicatiemiddelen zodat zij ook binnen hun netwerk aandacht voor het festival kunnen genereren.

Het enthousiasme en de energie tijdens het festival hebben nogmaals onderstreept hoe groot de inzet op toegankelijkheid van veel partijen is, en hoe noodzakelijk het is om ook in de toekomst de handen ineen te slaan voor een inclusieve samenleving.”

Uit het jaarverslag Onbeperkt Meedoen! 2021

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field