Contact
Menu
Terug
Vrouwe Justitia
  • Structureren en bestendigen interne en externe communicatie
  • Advies over PR en media-relaties
  • Jaarverslagen, website, kennisdossiers, blogs en vakblad ‘de Gerechtsdeurwaarder’

Opdrachtgever

KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders)

Opdracht

Ondersteun ons bij interne en externe communicatie

Periode

2016 – nu

Case

Strategische communicatie voor gerechtsdeurwaarders

De KBvG is de beroepsorganisatie van de gerechtsdeurwaarders. Alle bijna 800 gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn verplicht lid. De KBvG heeft te maken met twee grote uitdagingen: het imago van de KBvG bij haar leden. En het imago van gerechtsdeurwaarders in de maatschappij. Dit terwijl de organisatie voor leden juist een nuttig platform is en gerechtsdeurwaarders de maatschappij rechtszekerheid bieden.

Opdracht

Leene Communicatie werkt sinds 2016 voor de KBvG. We helpen de organisatie bij het structureren en bestendigen van zowel de interne als de externe communicatie. Daarvoor hebben we eerst een communicatieplan opgesteld met aandacht voor interne én externe communicatie. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met veel verschillende rollen en taken. Zo adviseren we over PR en mediarelaties. Daarbij laveren we tussen de belangen van de KBvG en de individuele gerechtsdeurwaarders, waarbij we oog houden voor de vooroordelen waarmee deurwaarders te maken krijgen.

Werkwijze

We deden een voorstel voor het jaarverslag over 2017 en voerden dat vervolgens uit; het resultaat is een compact, helder geschreven en mooi opgemaakt jaarverslag dat goed is ontvangen bij de beroepsgroep. Verder nemen we sinds voorjaar 2018 de coördinatie op ons van de uitgave van het vakblad De Gerechtsdeurwaarder. We maken een voorstel voor de inhoud, zetten de artikelen uit (waarbij we een deel zelf schrijven) en onderhouden contacten met fotografen, schrijvers en de uitgever. We gaan aan de slag met het updaten van de website en ontwikkelen kennisdossiers, om ingewikkelde thema’s hanteerbaar te maken. Tot slot redigeren we blogs en andere uitingen op verzoek.

Resultaat

We nemen een steeds groter deel van de communicatietaken op ons, waardoor het bureau van de KBvG zich kan richten op inhoudelijk-juridische taken. We zijn de vraagbaak als het gaat om communicatie, we brengen structuur aan in alle communicatietaken en helpen bureau en bestuur om betrouwbare informatiepartners te zijn richting leden en buitenwereld.

Bekijk het jaarverslag van 2017.