Contact
Menu

Communicatieonderzoek en data-analyse 

Big data, open data, kwantitatieve en kwalitatieve data: niemand kan meer om ‘data’ heen. Ook strategische en beleidsmatige keuzes op het gebied van communicatie worden meer en meer gemaakt op basis van verzamelde en geanalyseerde gegevens.

In de afgelopen jaren hielpen we opdrachtgevers met data-analyse, onderzoek en monitoring. Bijvoorbeeld door gebruikersonderzoeken uit te voeren, bezoekersstatistieken te analyseren, campagneresultaten te meten, stakeholderanalyses uit te voeren of mediaberichtgeving in kaart te brengen.  

Heb jij een vraag op het gebied van communicatieonderzoek? We helpen je graag! Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen contact met je op. 

Communicatieonderzoek

Diensten communicatieonderzoek

Op het gebied van omgevingscommunicatie bieden wij full-service dienstverlening. Denk onder meer aan de volgende activiteiten die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren:

  • Gebruikersonderzoek
  • Deskresearch 
  • Toegankelijkheidsonderzoek
  • Stakeholderanalyse
  • Omgevingsscan
  • Wijk- en buurtonderzoek
  • PR-onderzoek
  • Monitoring en analyse van sociale media en nieuws

Communicatieprojecten

Wil je meer weten over onze ervaring op het gebied van communicatieonderzoek? Bekijk dan deze cases: 

Met bewoners communiceren over de energietransitie. Hoe doe je dat effectief? Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel ontwikkelden we voor alle zes wijken een wijkprofiel. We gebruikten hiervoor openbaar beschikbare data zoals waarstaatjegemeente.nl, Planbureau voor de Leefomgeving en AlleCijfers.nl. We vulden die data aan met resultaten uit relevante onderzoeken en modellen over de energietransitie en duurzaamheid. Zo maakten we per wijk een ‘wijkfoto’ die het voor communicatieadviseurs inzichtelijk maakte wie er in de wijk wonen, in wat voor soort woning zij wonen en welke communicatiestijl het beste bij hen past. Bekijk hier de uitgebreide case.

Sociale Banken Nederland (SBN) biedt hulp bij het oplossen van schulden. Een belangrijke doelgroep van SBN zijn ouders die hun kinderopvangtoeslag onterecht hebben moeten terugbetalen. We voerden een kwalitatief onderzoek uit naar de communicatie van SBN met deze ouders. In acht diepte-interviews brachten we hun ervaringen in kaart met de website van SBN, het portal, brieven, schuldenlijsten en het algemene contact met de organisatie. Begrepen de ouders hoe zij private schulden konden indienen bij SBN? Via welke kanalen wilden zij informatie ontvangen en hoe begrijpelijk waren de teksten? Zo maakten we inzichtelijk in hoeverre de communicatie van SBN was afgestemd op de doelgroep en welke verbeteringen hierin mogelijk waren.  

In heel Nederland hebben al tientallen wijken de overstap gemaakt naar aardgasvrij verwarmen en koken. Het gaat om zogenaamde ‘proeftuinen’ die zijn aangewezen in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). PAW wil een goede indruk krijgen van hoe er door proeftuin-gemeenten over de aardgasvrije wijken wordt gecommuniceerd. In opdracht van PAW inventariseerden we de online communicatie over deze proeftuinen, op websites, sociale mediakanalen en in partnercontent. We beantwoordden vragen als: welke online communicatiekanalen werden er gebruikt, hoe vaak werd er gecommuniceerd, hoe verliep de interactie en wat was de centrale boodschap? Op basis van deze gegevens presenteerden we de belangrijkste bevindingen en verbeterpunten.  

De Nuon Club Competitie is een wedstrijd waarin sportclubs een bedrag kunnen winnen ter hoogte van de laatste energierekening – tot € 10.000 per club. Dit bedrag is voor maatregelen om de energierekening te verlagen. We gebruikten onderzoek naar energieverbruik als haakje om de Nuon Club Competitie in de markt te zetten. Onder ruim 2.000 sporters, bestuurders, ouders van leden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de sportclubs hebben we een kwantitatief onderzoek uitgezet. En vertaalden we de resultaten naar pakkende persberichten. Het resultaat: via PR werden ruim zes miljoen consumenten bereikt. Uitgedrukt in mediawaarde was de doelstelling met ruim 75% overtroffen. In zes weken werd een bekendheid voor de Nuon Club Competitie opgebouwd van 18%. En ruim de helft van de Nederlanders beoordeelde de actie als een sympathiek initiatief. 

Inburgeraars krijgen voor en tijdens hun inburgering verschillende brieven met informatie over het traject en hun voortgang, uitnodigingen voor gesprekken en uitslagen van toetsen. Voor de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn-Heuvelrug onderzochten we in hoeverre de communicatie richting inburgeraars begrijpelijk was en of de toon van de brieven passend was. Dit deden we met een brieventest: samen met verschillende inburgeraars namen we de brieven door en haalden we op welke woorden, zinnen of boodschappen (on)duidelijk waren. We testten de brieven op verschillende niveaus: begrepen de lezers wat er van hen verwacht werd? Paste het taalniveau van de brief bij de taalvaardigheid van de lezers? En vonden de lezers de toon en het taalgebruik in de brief passend? Het advies aan de RSD bood aanleiding om alle brieven aan inburgeraars te herschrijven, zodat ze beter te begrijpen zijn voor de doelgroep. 

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vroeg ons een effectieve content- en social-media strategie te ontwikkelen voor hun kanalen. Als startpunt werkten we aan een uitgebreide analyse van de websites en social media kanalen. We organiseerden een werksessie met de afdeling Communicatie om de toenmalige situatie in kaart te brengen, analyseerden de statistieken per kanaal en bundelden dit in een overzichtelijke rapportage. Op basis van de uitkomsten ontwikkelden we een passende strategie. 

Een bouwproject in je directe woon- of werkomgeving kan nogal wat overlast veroorzaken. Goede omgevingscommunicatie kan een deel van het ongemak wegnemen. We deden hier onderzoek naar onder ruim 1.000 Nederlanders. De uitkomsten namen we mee in de projecten die we doen. Ook maakten we een whitepaper om professionals te inspireren. Je downloadt ‘m hier 

Meer weten?

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact op om te bespreken hoe we jouw organisatie kunnen helpen op het gebied van onderzoek en analyse.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field
// //
//