Contact
Menu
Afbeelding bij artikel over omgevingscommunicatie
ActueelOmgevingscommunicatieVakkennis

Slechte informatievoorziening bij bouwprojecten bron van frustratie

Een bouwproject in je directe woon- of werkomgeving kan nogal wat overlast veroorzaken. Goede omgevings-
communicatie kan een deel van het ongemak wegnemen. Leene Communicatie deed er in de zomer van 2021 onderzoek naar, onder ruim 1.000 Nederlanders.

De vijf belangrijkste uitkomsten op een rij

  1. 75% heeft met enige regelmaat te maken met bouwwerkzaamheden in de woon- of werkomgeving. In de Randstad en in de noordelijke provincies speelt dit vaker dan elders.
  2. 62% vindt het belangrijk om mee te kunnen praten over nut en noodzaak van bouwprojecten. Iets minder dan de helft van de mensen praat graag mee over hoe de bouwwerkzaamheden moeten plaatsvinden.
  3. 90% vindt een goede informatievoorziening voorafgaand aan en tijdens het bouwproject (heel) belangrijk. In één op de drie gevallen beoordelen mensen de informatievoorziening echter als slecht tot zeer slecht. Zij kijken daar vooral de overheid op aan, want die is volgens veel Nederlanders als eerste verantwoordelijk voor de informatievoorziening over bouwprojecten in de openbare ruimte.
  4. Informatie over praktische zaken is het belangrijkst bij de communicatie over een bouwproject. Het gaat dan vooral over de hinder die men ondervindt van een project, de planning van het project en met wie er contact opgenomen kan worden voor meer informatie.
  5. Informatie over een bouwproject krijgen Nederlanders het liefst via een (email-) nieuwsbrief en via een website. Opvallend: de papieren nieuwsbrief – in de brievenbus – staat op plaats 1.

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechte informatievoorziening een bron van frustratie kan zijn: vaak genoemd is dat de communicatie niet of te laat plaatsvindt, te mooi wordt voorgespiegeld en onvolledig of onjuist is.

Vraag gratis ons whitepaper aan

Wil je meer weten over hoe je de omgevingscommunicatie bij projecten optimaal organiseert? Vraag dan ons whitepaper Omgevingscommunicatie voor de bouw- en infrasector aan. Het whitepaper is gratis aan te vragen voor professionals in de GWW-, bouw- en infrasector en voor gemeenten.

Direct behoefte aan een communicatieprofessional die je helpt om de omgevingscommunicatie handen en voeten te geven? Neem dan direct contact met ons op.

Lees wat we verder te vertellen hebben