Contact
Menu

Warmtetransitie

Onze ervaring met communicatie over ‘aardgasvrij’

Leene Communicatie werkt samen met gemeentes, woningcorporaties en energiebedrijven aan de communicatie richting inwoners over de warmtetransitie. Deze aanpak verschilt per gemeente. Op deze pagina staan enkele voorbeelden van projecten waaraan wij samen met onze opdrachtgevers hebben gewerkt.

De ervaringen van Leene Communicatie met energietransitie

De gemeente Wijk bij Duurstede werkt hard aan de energieneutrale ambitie voor 2030. Daarbij zet ze vooral in op zonnepanelen op daken en velden. Op het gebied van communicatie ligt er echter een uitdaging; eind 2020 staat namelijk een deel van de gemeenteraad en inwoners kritisch tegenover de energietransitie. We zetten het Strategisch Communicatie Frame in: een praktische ‘agile’-methode om te komen tot een effectieve strategie die inwoners en ondernemers betrekt bij de verduurzaming van de gemeente. We maakten een gedegen interne en externe analyse van de situatie om meer inzicht te krijgen in verschillende doelgroepen. Ook ontwikkelden we een campagneplan met een aansprekend concept gericht op inwoners.

Bekijk hier uitingen van de campagne

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een duurzame stad te zijn. De uitdagingen zijn groot, maar er liggen ook volop kansen. Daarom is het voor de gemeente van groot belang om alle Rotterdammers – inwoners, ondernemers en organisaties – bij deze transitie te betrekken. Rotterdammers informeren en inspireren om zelf aan de slag te gaan, dat zijn de speerpunten van de communicatiestrategie. Dit gebeurde onder meer via drie websites, waarmee de gemeente zich richtte op verschillende doelgroepen. Het gebruik van meerdere websites heeft ook nadelen. De belangrijkste: een versnippering van het informatieaanbod. Ook voldeden de websites na een aantal jaren niet meer aan de beleids- en organisatieontwikkelingen binnen de gemeente. Kortom, er ontstond behoefte aan vernieuwing. Omdat Leene Communicatie al jaren het contentbeheer voor de drie duurzaamheidswebsites verzorgt, vroeg de gemeente ons advies. Samen ontwikkelden we het plan om alle informatie rondom duurzaamheid op één website te bundelen en dit voor alle relevante doelgroepen te ontsluiten.

Naar de case www.duurzaam010.nl

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin staat beschreven waar Nederland duurzame elektriciteit gaat opwekken en hoe we de warmtetransitie mogelijk gaan maken. Welke duurzame energiebronnen zet regio Midden-Holland in om in eigen energie te voorzien? En waar willen inwoners dat die energie opgewekt wordt? Deze keuzes maakten de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas met elkaar. Wij ondersteunden de gemeente Gouda met strategisch advies om bij Gouwenaars op te halen hoe zij over het vraagstuk denken en welke oplossingen zij het meest acceptabel vinden. Dit gebeurde onder andere in de vorm van online participatie-evenementen en enquêtes. De opbrengsten vatten we samen in een publiekssamenvatting, social media- en nieuwsberichten.

Bekijk de publiekssamenvatting

Met bewoners communiceren over de energietransitie. Wat is de doelgroep en hoe denken zij over het onderwerp? Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel ontwikkelden we voor alle zes wijken een wijkprofiel. We gebruikten hiervoor openbaar beschikbare data zoals waarstaatjegemeente.nl, Planbureau voor de Leefomgeving en AlleCijfers.nl. We vulden die data aan met resultaten uit relevante onderzoeken en modellen over de energietransitie en duurzaamheid. Zo maakten we per wijk een ‘wijkfoto’ die het voor communicatieadviseurs inzichtelijk maakt wie er in de wijk wonen, in wat voor soort woning zij wonen en welke communicatiestijl het beste bij hen past.

Lees de case van Krimpen aan den IJssel

Hoe informeer je bewoners het beste over het aanbod van stadsverwarming en alle relevante zaken rondom aardgasvrij wonen? Voor de gemeente Rotterdam – waar vijf gebieden als pilotwijk aardgasvrij zijn aangewezen – ontwikkelen we bewoners- en nieuwsbrieven, folders en ‘praatplaten’ die informeren en activeren. We verplaatsen ons in de (brede) doelgroep, bijvoorbeeld door vormgeving (iconen, afbeeldingen en foto’s) centraal te zetten en voor iedereen toegankelijke teksten te schrijven. Ook brengen we informatie overzichtelijk samen in een informatiemap die via een opvallend brievenbuspakket bij bewoners op de deurmat valt. Wijkbewoners informeren we over de komende ontwikkelingen in hun wijk én sporen we aan om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Zo brengen we de transitie naar een aardgasvrije samenleving dichter bij de Rotterdammer.

De gemeente vindt het belangrijk om de geleerde lessen uit deze proeftuinwijken te delen met andere gemeenten en stakeholders. Daarom schrijven we artikelen over de ervaringen in Rotterdam voor diverse vakmedia, zowel online als in print.

Als het gaat om aardgasvrij worden, heeft de gemeente Gouda te maken met een tamelijk complexe situatie. De historische binnenstad biedt nauwelijks mogelijkheden voor alternatieven en er is een grote variatie aan typen woonwijken, veel eigenwoningbezit, en een slechte bodemgesteldheid. Per wijk en buurt – soms zelf per woning – moet een aanpak worden bepaald. De stad heeft gekozen voor een positieve, brede insteek, met veel online communicatie (waarbij ‘koplopers’ in de stad in video’s laten zien wat er nu al mogelijk is) en een bewonersavond in de Schouwburg als stadsbrede aftrap. Leene Communicatie verzorgt de vormgeving, is sparringpartner in de communicatieaanpak en ondersteunt met redactiewerk.

Bezoek de website maakgoudaduurzaam.nl

Van technische ontwikkelingen tot het belang van bewonerscommunicatie. Van verhalen over samenwerking tot interessante praktijkoplossingen. Voor energieleverancier Vattenfall schrijven we regelmatig artikelen over de transitie van aardgas naar stadswarmte. Stadswarmte is voor veel (stedelijke) gebieden in Nederland het beste alternatief voor aardgas. De artikelen brengen de kansen en uitdagingen in kaart en geven goede voorbeelden van stadswarmte in de praktijk. Geïnteresseerde professionals kunnen de artikelen lezen in vakmedia, zoals DuurzaamGebouwd en Stadswerk Magazine.

Lees het vakartikel ‘Zo betrek je bewoners bij een warmtenet’
Lees het vakartikel ‘Amsterdamse proeftuin voor aardgasvrije wijken: 5 lessen’

Niet alleen onze huizen, ook de rest van de gebouwde omgeving moet voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan kantoren, scholen en sportaccommodaties. Vaak ontbreekt het vastgoedeigenaren aan kennis: wat is de regelgeving, welke maatregelen moeten er genomen worden, welke instrumenten zijn beschikbaar, hoe pak je dit het beste aan? Wij helpen RVO.nl van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met aansprekende en toonaangevende verhalen uit de praktijk. In deze praktijkverhalen komen naast de lessons learned vooral ook praktische tips en adviezen aan bod. Hierbij zorgen we zowel voor antwoorden op de waarom-vraag (waarom moet je met verduurzaming aan de slag, waarom is dit noodzakelijk en wat levert het op?) als op de hoe-vraag (hoe gaat verduurzaming in zijn werk, hoe pak ik het aan en hoe kan ik van kennis en instrumenten gebruikmaken?).

Nederland gaat de komende decennia stap voor stap van het aardgas af. Dat is niet alleen een enorme technische operatie. Ook communicatief stelt het gemeenten voor een forse uitdaging. Want hoe communiceer je met zo’n diverse doelgroep over zo’n complex vraagstuk, met nog zoveel onbeantwoorde vragen? Job Leene schreef er een blog over.

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over communicatie rondom de warmtetransitie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field
// //
//