Contact
Menu

Aardgasvrij

Communicatie over de warmtetransitie, is communiceren over verandering.

Het begint met samenwerking en vraagt om continuïteit.

Alle gemeenten in ons land hebben tussen 2020 en 2022 de eerste Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Gemeenten onderschrijven het doel van een aardgasvrije gebouwde omgeving breed. Maar de weg daar naartoe is nog onduidelijk, omdat veel plannen nog niet concreet zijn en vaak ook nog niet ‘hard’ gemaakt. Volgens het Klimaatakkoord moet eind 2026 in alle gemeenten de tweede versie van de transitievisie klaarliggen. En zo herhaalt zich dit elke 5 jaar. Stap voor stap monden die visies uit in – steeds concretere- wijkgerichte uitvoeringsplannen. 

Communicatie over een transitie, een verandering, is altijd een uitdaging. Want: hoe communiceer je met je inwoners als je iets nog niet helemaal zeker weet? Zoals de planning of het gekozen alternatief voor aardgas? En ook niet te vergeten: hoe ga je om met de gebruikelijke gevoelens en weerstand die veel mensen bij veranderingen voelen? 

Niet communiceren is een ‘no go’

Onze visie is in de eerste plaats dat je als gemeente continu moet communiceren, in elke fase van de transitie. Want alleen zo kun je mensen gedurende het hele proces meenemen, óók als het allemaal nog niet zo duidelijk en concreet is. Níet communiceren over iets dat (nog) onduidelijk is, is naar onze overtuiging een ‘no go’. Communiceer dus dat het nog onduidelijk is en geef perspectief wanneer die duidelijkheid wél wordt verwacht.   

Laat ook weten dat er – misschien wat minder zichtbaar – wel degelijk dingen gebeuren: misschien wordt er onderzoek gedaan naar de beste opties voor alternatieven voor aardgas in de wijken, zijn er participatieprocessen gaande of worden er bredere afspraken gemaakt over verduurzaming in een wijk. Communiceer hierover: zo laat je zien dat je de weg naar aardgasvrij écht bent ingeslagen en dat er aan deze weg al flink getimmerd wordt.  

En als tweede: zoek de samenwerking tijdig op: gemeenten, woningcorporaties, inwoners, netbeheerders en warmtebedrijven. Hoe beter het lukt om een structurele samenwerking op touw te zetten en om goede afspraken te maken, hoe fijner en makkelijker het is om hierover – concreet – te communiceren.  

Het kan helpen om een onafhankelijke, belangeloze partij dit proces te laten faciliteren. Met deze rol als procesregisseur hebben wij als bureau ervaring bij diverse gemeenten. Deze rol vervullen wij graag ook voor jouw gemeente.

Van aardgas naar duurzaam warmtenet.
Informatiemarkt Zwanenveld, Nijmegen. Foto: William Moore

Wat betekent dit concreet voor onze opdrachtgevers?

Bekijk hier hoe we onze uitgangspunten eerder hebben toegepast voor opdrachtgevers. Lees ook onze tien tips voor duidelijke communicatie over aardgasvrij worden

Klaar om met ons in gesprek te gaan?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over communicatie rondom de warmtetransitie.

Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Fill out this field
Fill out this field
// //
//