Contact
Menu
Overheidscommunicatie

Rondje ring met Rijkswaterstaat

Op Hemelvaartsdag startten de vervroegde wegwerkzaamheden aan de A10 Noord. Aan de binnenring, om precies te zijn. Ook wel aangeduid met ‘rechtsom’ ofwel ‘richting Utrecht’. Ben je er nog? Nou ja, als je maar onthoudt dat Amsterdam gewoon bereikbaar blijft via een ‘rondje ring’. Collega Wendy Schaap is als communicatieadviseur betrokken bij het project en schreef er een blog over.

Anderhalve maand geleden startte ik met mijn nieuwe baan bij Leene Communicatie. Ik kon meteen samen met collega’s Maarten en Anne-Marthe – en in samenwerking met Maatschap voor Communicatie –  aan de slag voor Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, waar een flinke communicatieopgave ligt rond het groot onderhoud van het wegennetwerk. Met onder meer dagenlange afsluitingen van drukke wegen als de A10 en de A8, die grote impact hebben. Wat een boeiende en veelzijdige klus! Er gaat een wereld voor me open.

Bij onderhoud aan wegen komt ontzettend veel communicatie kijken. Denk aan persberichten, visuele middelen als kaartjes, Q&A’s voor de woordvoerders én webcare medewerkers, die vragen van betrokken burgers en weggebruikers beantwoorden. Maar denk ook aan digitale nieuwsbrieven voor omwonenden en andere stakeholders, papieren bewonersbrieven en berichten voor de diverse social media. En in sommige gevallen – zoals bij de A10 – worden ook audiovisuele middelen ingezet zoals radiospots en animatievideo’s.

Omdat een wegafsluiting grote impact kan hebben op de omgeving, en op het dagelijks verkeer, start Rijkswaterstaat altijd ruim op tijd met de communicatie. Want wie goed op de hoogte is van verkeershinder, ervaart de overlast ervan veel minder. Of, zoals omgevingsmanager Dick van der Kolk het zegt in een interview dat we met hem deden: “Wat het belangrijkste is om de ervaren hinder binnen de perken te houden voor weggebruikers en omwonenden? Dat we goed communiceren, met duidelijke plaatjes.”

Maar de reguliere aankondiging voor het in de zomermaanden geplande groot onderhoud aan de A10 en de A8 was nog maar net de deur uit – keurig drie maanden van tevoren – toen besloten werd een deel van het project naar voren te halen. Reden: de wegen zijn momenteel een stuk rustiger, én werkzaamheden kosten meer tijd in de anderhalvemetersamenleving. De eerste werkzaamheden starten nu dus al tijdens de hemelvaarts- en pinksterperiode. Sowieso zijn deze dagen ook al rustiger, en daar komt bij dat grote evenementen niet doorgaan én dat er veel minder toeristen en dagjesmensen naar Amsterdam komen.

Op het moment dat besloten werd het werk eerder te starten, hadden we nog maar een maand om dat overal goed aan te kondigen. Een forse uitdaging! Wat ons daarbij wel enige wind in de rug gaf is dat de minister landelijk het nieuws haalde met haar aankondiging om een groter aantal onderhoudsprojecten naar voren te halen. Niet alleen om gebruik te maken van rustiger tijden, maar ook om bouwbedrijven in de crisis aan het werk te houden.

Grote wegafsluitingen worden vaak in de zomervakantie gepland, want dan vlakken de pieken van de ochtend- en avondspits flink af. Wanneer je zo’n afsluiting naar voren haalt, heb je wel wat uit te leggen. En in coronatijden is een bewonersbijeenkomst niet meteen een voor de hand liggend middel. Dat zette grote druk op snel, goed en duidelijk communiceren. Dat doen we bijvoorbeeld met een toegankelijke digitale nieuwsbrief en een superduidelijke bewonersbrief. Daarbij moesten we ook rekening houden met laaggeletterden. Denk aan enkelvoudige zinnen, extra witregels en de belangrijkste zinnen als tussenkop. Mijn collega’s bij Leene Communicatie hebben daar veel ervaring mee, waardoor we echt trots konden zijn op het resultaat.

Mensen hopen natuurlijk dat door eerder te starten de werkzaamheden ook eerder klaar zijn, en de zomerafsluitingen niet doorgaan. Maar door de anderhalvemeter richtlijn van het RIVM gaat het werk meer tijd kosten dan anders. Ook dat moeten we duidelijk uitleggen. Omgevingsmanager Dick kan dat beter dan ik: “Het liefst asfalteer je rijbaanbreed, met een aantal ploegen die tegelijk schuin naast elkaar werken. Daarmee kom je snel binnen anderhalve meter van elkaar. Dus nu moet het om en om, of ‘half half’ zoals wij dat noemen. Dat kost meer tijd.”

Samen met het omgevingsteam bij Rijkswaterstaat maakten we een VanAnaarBeter radiospot die momenteel op landelijke en regionale radio te horen is, en lieten we een animatievideo maken. Ook benaderden we de media proactief, met een persbericht. Onder meer Het Paroolnu.nl en De Telegraaf, maar ook belangrijke vakmedia als TransportOnline en Cobouw plaatsten het verhaal. Net als diverse regionale en lokale media: AT5 maakte zelfs een reportage voor het programma Het Verkeer. En belangrijke stakeholders namen een bericht mee in hun eigen communicatie.

En nu is het zover: de eerste werkzaamheden gaan starten. Best spannend, want omrijdend verkeer kan natuurlijk zorgen voor opstoppingen. Zeker bij zo’n grote stad als Amsterdam. Maar gelukkig wordt alles goed in de gaten gehouden, onder meer door signalen van weggebruikers te monitoren. Wanneer nodig communiceren we alternatieve omrijroutes dwingender met een pushbericht, via social media en via Flitsmeister – regelrecht de auto in – met toepassing van geofencing. En dan vergeet ik alle gele omleidingsborden, ‘drips’ en tekstkarren nog. Een veelzijdig ‘rondje communicatie’!

 

Lees wat we verder te vertellen hebben