Contact
Menu
OverheidscommunicatieVakkennis

‘Bewonerscommunicatie over aardgasvrij maken van wijken schiet tekort’

Op 23 januari vond in Nieuwegein het landelijke congres Aardgasvrije Wijken plaats. 27 proeftuingemeenten die al gestart zijn met wijken aardgasvrij te maken, deelden er hun ervaringen met 1.200 bezoekers. Veel aandacht ging uit naar bewonersparticipatie en -communicatie. Ook Leene Communicatie mocht haar visie delen met de aanwezigen.

Organisator Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK had directeur Job Leene van Leene Communicatie gevraagd een ‘expertblik’ te werpen op de bewonerscommunicatie in de proeftuingemeenten. Volgens Job laat de begrijpelijkheid van bewonersbrieven nog veel te wensen over. “Vooral in wijken met veel ouderen, gezinnen met lage inkomens of bewoners van niet-Nederlandse komaf kun je een hoog percentage laaggeletterden verwachten, tot wel 30 procent. Daarmee wordt nu vaak te weinig rekening gehouden.”

Ook de kernboodschap was volgens Job in veel gemeentelijke brieven niet duidelijk. “Het gevolg is een onduidelijk, warrig verhaal. Verder viel me op dat veel gemeenten worstelen met de basis: een verzorgde, foutloze brieftekst. Dat zet je meteen op een 2-0 achterstand.”

Gemeenten moeten nog starten met communicatie

Tijdens het congres werd de aanwezigen gevraagd hoe zij aankijken tegen de snelheid waarmee we in Nederland aardgasvrij willen worden. De overgrote meerderheid gaf aan te vrezen dat de planning in het huidige tempo niet gehaald wordt. In veruit de meeste gemeenten is er met de communicatie over aardgasvrij worden zelfs nog geen begin gemaakt. Leene Communicatie heeft al meer dan vijftien jaar ervaring met begrijpelijke communicatie over klimaatverandering, verduurzaming en de energietransitie. Zo ondersteunen we diverse gemeenten concreet met hun communicatie over aardgasvrije wijken.

Lees wat we verder te vertellen hebben

// //
//