Contact
Menu
Leene InsideVakkennis

Binnen beginnen is buiten winnen

Waar letten bedrijven op bij de keuze voor een communicatiebureau? Welke rol speelt de reputatie van het bureau? Is die reputatie van belang of komt het vooral neer op andere criteria zoals de aangeboden diensten, de mate van deskundigheid en tarieven?

Om ‘buiten’ de beste resultaten te behalen, moet je als organisatie ‘binnen’ beginnen en helder hebben waarvoor je staat en gaat. Identiteit en reputatie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de identiteit verkouden is, niest de reputatie. Met andere woorden: als de identiteit niet op orde is, dan heeft dat gevolgen voor de reputatie.

Even voorstellen

Mijn naam is Marjolein Zuyderduyn, ik ben vierdejaarsstudent HBO Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. In het afgelopen halfjaar studeerde ik aan een universiteit in Zuid-Afrika waar ik drie communicatiegerelateerde vakken volgde. Na deze bijzondere, succesvolle buitenlandervaring startte ik in september met mijn afstudeeronderzoek bij Leene Communicatie.

Onderzoek naar reputatie

De komende maanden richt ik mij op de reputatie van Leene Communicatie. Hoe denken medewerkers over de reputatie? In hoeverre komt dit beeld overeen met hoe opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven het bureau zien? Vervolgens onderzoek ik waarom en wanneer bedrijven (een deel van) hun communicatie uitbesteden aan een communicatiebureau. En ik kijk naar de selectiecriteria die van toepassing zijn bij de keuze voor een bureau. Met meer kennis over deze selectiecriteria kan Leene Communicatie proberen om beter in te spelen op de wensen en behoeften vanuit het bedrijfsleven.

Aanpak

Allereerst is het belangrijk om te kijken naar wat reputatie precies is en waar een sterke reputatie aan moet voldoen. Dit doe ik door het raadplegen van literatuur en het toepassen van de opgedane kennis uit mijn minor ‘Strategisch Reputatiemanagement’. Ik interview vier medewerkers om erachter te komen hoe zij denken over de reputatie. Vervolgens verspreid ik een digitale enquête onder voormalige en huidige opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven, om de reputatie van Leene Communicatie daadwerkelijk te meten. Met deze tweedelige doelgroep hoop ik zoveel mogelijk respondenten en daardoor een zo compleet mogelijk beeld van de reputatie te krijgen.

Ook richt ik mij op het benaderen van zes grote, het liefst maatschappelijk relevante bedrijven die samenwerken met communicatiebureaus. Door vertegenwoordigers van deze bedrijven te interviewen, probeer ik antwoord te geven op de vraag waarom en wanneer ze besluiten om hun communicatie uit te besteden. Hetzelfde geldt voor de selectiecriteria van niet-opdrachtgevers bij de keuze voor een communicatiebureau. Beide vragen worden eveneens nader onderzocht door literatuurstudie.

Helpt u mee?

Misschien wordt u de komende tijd ook wel gevraagd om mee te werken aan mijn onderzoek. Ik hoop dat ik op uw bijdrage kan rekenen, zodat ik mijn afstudeerperiode succesvol kan afronden. Alvast hartelijk dank!

Lees wat we verder te vertellen hebben

// //
//