Contact
Menu
Leene Inside

Congres? Kenniscahier!

Met een jaarlijkse voorjaarsconferentie ondersteunt de Inspectieraad de kennisuitwisseling tussen de samenwerkende rijksinspecties. Om de inzichten en inspiratie uit het event vast te houden, maakten we van deze bijeenkomst geen traditioneel verslag, maar een online kenniscahier met een magazinegevoel. Een werkwijze die zich ook leent voor andere organisaties.

Net als bij veel andere kennisintensieve organisaties in het publieke domein leveren de bijeenkomsten van de Inspectieraad heel veel nieuwe inzichten, plannen en ontmoetingen op. De uitdaging is om de aanwezigen vervolgens met de ideeën aan de slag te laten gaan – binnen hun eigen organisatie én via de netwerken die tijdens de bijeenkomst een impuls krijgen. Onze oplossing: een visueel aantrekkelijk, informatierijk kenniscahier dat visionaire inzichten en praktische actiepunten samenbrengt.

To-do-lijst

Tijdens de Inspectieraad-bijeenkomst over toekomst, technologie en toezicht in mei 2017 doen de Jongens van de Tekeningen in illustraties live verslag van de presentaties en gesprekken. Ook onze adviseur & tekstschrijver volgt de talks, pitches en workshops op de voet. Via korte interviews met sprekers en deelnemers verzamelen we extra informatie. Bijvoorbeeld over de vragen, visies, verwachtingen en wensen die de conferentie oproept. Steeds vanuit de vraag: welke actie staat er na het congres bovenaan jouw to-do-lijst en wat heb je nodig om die actie te kunnen uitvoeren?

Inhoudelijke speerpunten

In een handzaam kenniscahier – een rijk geïllustreerde digitale publicatie die geschikt is om te verspreiden via mailings en websites – bundelen we de belangrijkste inzichten van de dag. Zeven inhoudelijke speerpunten, die aan bod komen in alle activiteiten die de Inspectieraad organiseert rond het thema technologie, toekomst en toezicht, zijn daarbij leidend. De informatie en inspiratie die de voorjaarsconferentie verder opleverde, komen tot uiting in kaders met quotes en met tips & tricks uit workshops en plenaire debatten.

Eigen look & feel

Onze grafische samenwerkingspartner Optima Forma geeft het kenniscahier vorm in de huisstijl van de Inspectieraad, conform de webrichtlijnen van de rijksoverheid. Met opvallend beeld – foto’s van de bijeenkomst én stockfoto’s die de inhoudelijke thema’s en trends uit de conferentie illustreren – krijgt de publicatie een eigen en actuele look & feel.

Hub

Natuurlijk is onze communicatieve ondersteuning van de voorjaarsconferentie van de Inspectieraad niet compleet met alleen de publicatie van het kenniscahier. We maken ook een nieuwsbericht voor de websites en intranetten van de deelnemende rijksinspecties. Bovendien ontwikkelen we een themapagina op Rijksinspecties.nl, die functioneert als hub voor alle informatie en inspiratie over de activiteiten die de Inspectieraad ontplooit op het thema toekomst, technologie en toezicht. Bij de start van de conferentie is de basis van het online platform al op orde. Na afloop verrijken we de content met beeld en tekst op basis van informatie die we tijdens de conferentie en via desk research verzamelen.

Slimme content

De komende periode krijgt steeds meer relevante, actuele content een plek op deze themapagina. We maken hiervoor slim gebruik van content die we creëren voor de website, e-magazines en andere uitgaven: informatie over het thema toekomst, technologie en toekomst verwerken we op de themapagina. Tegelijkertijd delen we content uit het kenniscahier op gezette tijden via e-magazines en social media. Op die manier krijgen de uitkomsten van het congres de aandacht die ze verdienen en blijven de kennisinzichten over het conferentiethema actueel. En als bonus: voor een volgende conferentie van de Inspectieraad ligt nu een efficiënte en effectieve communicatieaanpak klaar.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Lees wat we verder te vertellen hebben