Contact
Menu
Dubbelinterview opdrachtgever

Het nieuwe pensioenstelsel: ‘Een van de grootste communicatieve uitdagingen van dit moment in Nederland’

Bij Leene Communicatie werken we voor tal van interessante opdrachtgevers aan tal van interessante projecten. Een van onze opdrachtgevers is MN – een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties. We spraken erover met Kitty van Bladel, projectmanager, Fred Stapel, Manager Pensioencommunicatie, en met collega Martin Damen, die als communicatieadviseur bij het project betrokken is.

Voordat Martin werkzaam was bij Leene Communicatie, werkte hij bij MN in het team Pensioencommunicatie. Fred vertelt: “Toen Martin in september 2022 zijn overstap maakte naar Leene Communicatie liepen er nog trajecten waar ik hem bij nodig had. Ik vroeg Martin of hij nog even kon blijven voor een aantal werkzaamheden op het gebied van communicatie over pensioenvermogen. Dit is de start geweest van de samenwerking met Leene Communicatie.”

En die samenwerking is nog volop aan de gang. Kitty: “Er moet nu nog veel denkwerk worden verricht en daar is Martin heel actief in. Martin kijkt goed om zich heen.” Voorheen waren Fred en Martin directe collega’s bij MN. Die vorm is veranderd, maar zo voelt dat niet, vindt Martin. “Het is wel gek als je ineens geen collega’s meer bent, maar toch ook weer wel. Ik blijf gewoon mezelf.” “Inderdaad, ik zie Martin echt als een collega en ik denk dat dat ook goed is.”, vult Fred aan.

MN is een financiële dienstverlener met een beheerd pensioenvermogen van € 140 miljard. MN ondersteunt opdrachtgevers met vermogensbeheer, pensioenadministratie en pensioencommunicatie. De opdrachtgevers voor pensioencommunicatie zijn: Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij).

Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel

Martin vertelt: “Tijdens mijn baan bij MN was ik bezig met een innovatietraject waarin we onderzochten hoe we in de toekomst de communicatie over beleggingen en de pensioenen kunnen combineren. Daar zat ik nog middenin en ik kon hier eigenlijk niet per direct mee stoppen. Dit traject is het gevolg van het nieuwe pensioenstelsel dat er zeer waarschijnlijk aan gaat komen. Het nieuwe stelsel, het invoeren hiervan en ervoor zorgen dat dit intern goed verloopt, is belegd bij een programma en daar is Kitty een van de projectleiders van. Dit programma richt zich specifiek op het voorbereiden van de organisatie op het nieuwe pensioenstelsel.”

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en werken niet meer 40 jaar voor dezelfde werkgever. Zij veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Om het pensioenstelsel hier beter op aan te sluiten, heeft het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel. In dit nieuwe pensioenstelsel bewegen pensioenen meer mee met de economie: als het economisch goed gaat, kunnen de pensioenen sneller verhoogd worden. En als het economisch tegenzit, kunnen pensioenen omlaag gaan. Daarnaast komt de pensioenpremie in het nieuwe stelsel van iedere deelnemer terecht in ieders persoonlijke pensioenvermogen.

De Eerste Kamer is op 30 mei 2023 akkoord gegaan met de invoering van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe wet treedt op 1 juli 2023 in werking.

Meer stabiliteit en duidelijkheid

Kitty legt uit: “Het is gek dat niet veel mensen kennis hebben van hun pensioen, terwijl het zo belangrijk is. Met het nieuwe stelsel moeten we nog meer stabiliteit en duidelijkheid proberen te creëren. “Er zijn al veel acute problemen in het heden waar mensen mee worstelen.”, vult Martin aan. “Het pensioen voelt dan als een probleem van later. Fred: “En het blijft een product waar mensen niet automatisch in geïnteresseerd zijn. Deze transitie is denk ik wel een van de grootste communicatieve uitdagingen van dit moment in Nederland. Want alle deelnemers van alle pensioenfondsen moeten hierin meegenomen worden.”

Communicatie volgens de AFM

Martin: “We werken in dit team volgens de Scrum Methode en pakken iedere drie weken verschillende taken op. De communicatie over dit nieuwe stelsel wordt voorgeschreven en gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij hebben een leidraad opgesteld waaraan je als pensioenfonds moet voldoen. Wij kijken wat we hier logisch aan vinden, wat de AFM van ons verlangt en dat proberen we bij elkaar te brengen. Klantbediening en communicatie zijn belangrijke thema’s in het hele verhaal.

De AFM schrijft bijvoorbeeld voor dat het pensioenfonds aan iedereen, lees: 1,3 miljoen mensen bij PMT en Koopvaardij samen, moet vertellen wat hun nieuwe pensioen is volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel. En dat je iedereen aantoonbaar bereikt hebt.” “En dat de doelgroep het begrijpt.”, vult Kitty aan. Fred: “Dit vraagt om veel creativiteit en inventiviteit en dat maakt het vak pensioencommunicatie zo interessant!”

Nieuwe doelgroepen

“In het huidige stelsel communiceren we alleen met pensioengerechtigden, of met mensen die binnenkort met pensioen gaan.”, legt Kitty uit. “Door het nieuwe stelsel moeten we alle segmenten bereiken, zoals mensen die in het verleden bij ons een pensioen hebben gehad en jongeren. Dat is een hele grote groep. De grootte van de doelgroep die we moeten bereiken, stijgt van 400.000 naar 1,3 miljoen. Dat is een verdrievoudiging. En de doelgroep verandert, want we zijn gewend om voornamelijk met deelnemers rondom de pensioengerechtigde leeftijd te communiceren.” “Pensioen is een onderwerp dat niet veel mensen interessant vinden.”, vult Martin aan. “En om dan bij jongeren interesse te wekken en ervoor te zorgen dat ze het begrijpen, is een uitdaging. Welke tone of voice sla je dan aan, of welke kanalen zet je in?

Fred: “De druk die deze transitie met zich meebrengt, geeft juist impuls aan pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties om tempo te maken in klantbediening en communicatie. Volgens mij moet je daar sowieso mee aan de bak, want je hebt de plicht om iedereen te bereiken en bewust te maken van het pensioen. In de huidige situatie hebben we al een van de beste pensioenstelsels van de wereld en ik denk dat dat alleen maar beter wordt. Aan ons dus de taak om dit goed uit te leggen.”

Klantcommunicatie en pensioencommunicatie zijn twee van de expertises van Leene Communicatie. Vraagt jouw project ook om advies en uitvoering? Neem dan gerust contact met ons op via info@leenecommunicatie.nl. 

Lees wat we verder te vertellen hebben