Contact
Menu
Overheidscommunicatie

Omgevingscommunicatie Zuid-Holland mooie taak voor Publiquest

Bij groot onderhoud aan wegen en vaarwegen is het belangrijk om bewoners en bedrijven in de omgeving tijdig en helder te informeren. Samen met onze partners binnen Publiquest ondersteunen wij de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) van de provincie Zuid-Holland sinds januari 2017 met omgevingscommunicatie. Een mooie opdracht met een groot maatschappelijk belang.

Bewoners en bedrijven staan niet altijd te juichen wanneer de provincie groot onderhoud plant aan hun weg. Natuurlijk weten zij ook dat het voor de lange termijn beter is dat een weg weer voldoet aan de nieuwste eisen. Maar voor de korte termijn vrezen ze vooral overlast. Een belangrijk onderdeel van zo’n onderhoudsproject is dan ook goede omgevingscommunicatie. Wanneer je burgers, bedrijven en andere betrokkenen op tijd en helder informeert, kun je als provincie een deel van de onrust wegnemen.

Plan en middelen

Met Publiquest helpen wij DBI daarbij. Wanneer onderhoud aan een weg of vaarweg staat gepland, schrijven we eerst een communicatieplan. Hierin leggen we vast wat het geplande werk inhoudt, met welke stakeholders en doelgroepen we te maken hebben en wat de doelen en mogelijke risico’s zijn. Ook doen we hierin een voorstel voor een doelgroepen-middelen-kalender. Vervolgens gaan we aan de slag.

Zo hebben we voor de N467 bewonersbrieven geschreven over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden en over de planning daarvan. Voor de N463, waar ottertunnels gebouwd gaan worden, organiseren we een informatieavond voor bewoners en overige betrokkenen, zoals de gemeente, waterschappen of bewonersvereniging. Ook zorgen we dat de provinciale webpagina’s (op pzh.nl) van de desbetreffende wegen up-to-date zijn. Én we leveren nieuwsberichten, tweets en andere middelen. Waar nodig werken we nauw samen met de omgevingsmanager in het verkennen van de omgeving.

Vragen voorkomen

We doen dus alles wat nodig is aan omgevingscommunicatie om de projectleider, omgevingsmanager en communicatieadviseur bij de provincie te ondersteunen. Tijdige en transparante omgevingscommunicatie helpt eventuele vragen bij betrokkenen voor te zijn of te verminderen. De provincie kan zich daardoor concentreren op de juiste uitvoering van het onderhoud aan de wegen en vaarwegen. Zo blijft Zuid-Holland nu en in de toekomst goed bereikbaar.

Lees wat we verder te vertellen hebben