Contact
Menu
OverheidscommunicatieVakkennis

Vijf praktische adviezen voor een nóg betere kwaliteit van de BRP

Goede communicatie tussen overheden en binnen de organisatie zelf draagt bij aan minder fraude én een betere kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten kunnen daarmee hun voordeel doen. Dat ondervonden wij de afgelopen jaren tijdens het schrijven van artikelen voor de BRP-krant van het ministerie van BZK.

BRP-krantfoFraude met adressen, schijnbewoning, overbewoning; steeds vaker krijgen gemeenten daarmee te maken. Bij de aanpak ervan kan communicatie een sleutelrol vervullen. Vijf tips voor gemeenten, gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring.

1 – Gebruik de mogelijkheden van de wet
Een wet blijkt vaak niet zo strikt als soms wordt gedacht. Kijk maar naar de wet voor het toekennen van een briefadres; die is ruimer dan veel burgerzakenmedewerkers denken. De secretarissen-generaal van het ministerie van BZK én SZW hebben dit volmondig beaamd. Sommige gemeenten weten dat al, zoals Amsterdam, waar de Gemeentelijke Ombudsman in bepaalde gevallen pleit voor een ruimere toekenning (zie BRP-krant 8). Anderen nog niet. Informeer elkaar; daar zijn burgers u dankbaar voor.

2- Pak de telefoon en praat het uit
Gemeenten en afnemers – zoals Belastingdienst, SVB en UWV – werken op een andere manier en hebben vaak andere belangen. Maar de grote gemeenschappelijk deler is dienstverlening aan de burger. Ook uw collega van de Belastingdienst of van het UWV zet zich in voor het beste resultaat. Heeft u dat gevoel niet, of doet een medewerker van een andere organisatie iets (niet) wat u niet begrijpt? Pak de telefoon en praat het uit. Kijk maar naar de gemeente Leeuwarden en de Matching Autoriteit (zie BRP-krant 5), die zelf een samenwerking op poten hebben gezet rondom het inschrijven van gedetineerden.

3- Ken je collega
Ook binnen een gemeente kan de samenwerking nog beter. Om bijvoorbeeld een goede methode te ontwikkelen voor het toekennen van briefadressen, is het van belang dat de afdeling Burgerzaken overlegt met de afdeling Schuldhulp, Sociale zaken en/of Werk, participatie en inkomen. En ook bij het organiseren van adresonderzoeken of voor het toekennen van een bestuurlijke boete is goed overleg met andere afdelingen noodzakelijk. Zo werken in Bergen op Zoom de teams Publieksdiensten, Handhaving en Intergemeentelijke Sociale Dienst intensief samen bij het aanpakken van onrechtmatigheden in de BRP. Alleen samen kan een gemeente optimaal diensten verlenen aan de burger.

4- Goed voorbeeld? Houd het niet voor jezelf
Het is een cliché, maar niet voor niets. Laat niet iedereen opnieuw het wiel uitvinden, maar deel uw goede praktijkvoorbeelden met elkaar. Veel gemeenten zijn al zeer goed bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de BRP. Zij houden bijvoorbeeld adresonderzoeken op risicoadressen of hebben binnen de gemeente een goede overlegstructuur ontwikkeld met gemeentelijke afdelingen en afnemers. Deel die met elkaar. Daar worden we allemaal beter van.

5- Deel de successen
De gegevens in de BRP waren al voor 97 procent correct en dat is de afgelopen vier jaar nóg beter geworden. Op basis van risicoprofielen hebben 164 gemeenten in 2015 12.500 adresonderzoeken uitgevoerd. Op 41 procent van de onderzochte adressen bleek ten minste één persoon verkeerd ingeschreven te staan in de BRP. Dat is rechtgezet. Al deze gevallen samen bespaart de schatkist naar schatting maximaal 14 miljoen euro aan onterecht verstrekte uitkeringen, toeslagen of oninbare boetes en belastingen, zo schreef minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Alles bij elkaar leiden de initiatieven tot minder fraude, een betere BRP, meer kennis én bewustzijn. En dat mag best gezegd worden.

Laura van der Mark is tekstschrijver/communicatieadviseur bij Leene Communicatie. In opdracht van het ministerie van BZK schreef zij voor de BRP-krant (voorheen Van GBA tot Z-krant) talloze artikelen over de BRP.

Lees wat we verder te vertellen hebben

// //
//