Contact
Menu
Actueel

Galjaarddag 2017: overheidscommunicatie heeft steeds meer lef

De Galjaarddag gemist? Als partner van Publiquest, de communicatiecoöperatie die de dag sponsort, waren wij 11 mei 2017 in het Provinciehuis Overijssel in Zwolle voor de Galjaardlezing en de uitreiking van de Galjaardprijs. We zetten de highlights op een rij. En concluderen: overheidscommunicatie wordt steeds spannender.

Open zijn over wat er achter de schermen gebeurt. Echte mensen in beeld brengen. De dialoog durven aangaan. Het zijn volgens de vakjury de kernwoorden van de Galjaardprijs 2017. Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, reikt de prijs sinds 2002 jaarlijks uit aan de beste overheidscommunicatie. Van de ruim vijftig inzendingen mogen vijf projecten zich dit jaar de pareltjes van het publieke domein noemen. Het Limburgse ziekenhuis Zuyderland gaat uiteindelijk met de felbegeerde Galjaardprijs 2017 naar huis.

Volgens juryvoorzitter Guido Rijnja scoorde het project Zuyderland Live!, waarmee het ziekenhuis operaties live uitzendt via Facebook, hoog op de drie criteria van de Galjaardprijs: impact, innovatie en inspiratie. Zuyderland Live! oogst ook veel waardering voor het initiatief om openheid te tonen in een doorgaans besloten wereld. Manager communicatie & marketing Stef Petit en zijn team slepen uiteindelijk de publieksprijs én de vakprijs in de wacht.

Lef

Zuyderland Live! laat zien dat effectieve communicatie in het publieke domein soms best om wat lef vraagt, signaleert dagvoorzitter Frithjof de Haan, bestuurder van Publiquest. De live-uitzendingen van operaties waren zeker niet zonder slag of stoot geregeld, blijkt uit de presentatie van Petit. Hij stond voor de uitdaging om het vertrouwen te winnen van de Raad van Bestuur en de medische specialisten van het ziekenhuis, zodat zij de deuren zouden durven opzetten voor de blik van de camera.

Code Oranje

De gedurfde aanpak van de winnaar van de Galjaarddag sluit naadloos aan bij het onderwerp van de Galjaardlezing, die wordt uitgesproken door Koos Janssen, burgemeester van Zeist en voorzitter van de werkgroep Democratie en Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Janssen verkent in zijn lezing over Code Oranje, een actie- en ontwikkelprogramma voor de lokale democratie van de VNG, de verschillende rollen die communicatieprofessionals kunnen spelen in de vernieuwing van de democratie. Hoe kan communicatie het verschil maken in een samenleving waarin een grote groep mensen zich niet gehoord voelt?

Janssen pleit voor communicatieprofessionals met de moed om steeds opnieuw met de hoofdrolspelers – voor gemeenten: de gemeenteraden en burgers – in gesprek te gaan over het ‘waarom’. Communicatie binnen de overheid moet volgens Janssen namelijk nadrukkelijk stilstaan bij de vraag: hoe dragen we bij aan het goede leven, het fundament van de democratie? Dat vereist van communicatieprofessionals dat zij het samenspel, de ontmoeting en de dialoog organiseren. En: dat ze bestuurders scherp houden, dat ze zorgen voor een stevige vertrouwensbasis en dat ze de ruimte pakken om zaken goed te doordenken en om fouten te maken.

Revolutionair

Echt revolutionair is zijn pleidooi niet, geeft Janssen toe. Maar daarmee zijn de opgaven voor communicatieprofessionals niet minder lastig. Gouden tips die Janssen het publiek meegeeft: zoek bondgenoten, start het gesprek over de betekenis van maatschappelijke ontwikkelingen en vraag regelmatig aan collega’s wat zij nodig hebben om hun rol te kunnen vervullen. En neem ook zelf deel aan het gesprek en de ontmoeting, binnen de organisatie waar je werkt maar ook in de buurt waar je woont.

Het is ons na het verhaal van Zuyderland en de lezing van Janssen wel duidelijk: overheidscommunicatie anno 2017 vraagt om een flinke dosis durf. Als iedereen die boodschap in de oren knoopt, dan kunnen we volgend jaar misschien wel inzendingen voor de Galjaardprijs verwachten die getuigen van nóg meer lef. Wij zijn nu al benieuwd.

Lees wat we verder te vertellen hebben