Contact
Menu
Actueel

Provincies op koers voor 2020

De voorbereiding van KOMPAS2020 startte begin 2014. Een werkgroep strategen van verschillende provincies bracht in IPO-verband de ervaringen van afgelopen jaren, grote maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke trends in kaart. Bij alle werksessies waren we aanwezig; niet alleen om er verslag van te kunnen doen, maar ook om kritische vragen te stellen die voor de nodige scherpte in de gesprekken zorgden. Parallel hieraan presenteerden de verschillende provincies tijdens drie bijeenkomsten in Den Haag praktijkcases die wat hen betreft tot voorbeeld mogen strekken voor de toekomst.

Maatschappelijke opgaven
De bevindingen werden vervolgens in een aantal sessies besproken met een drietal commissarissen van de Koning: Ank Bijleveld (Overijssel), Max van den Berg (Groningen) en Johan Remkes (Noord-Holland). Ook zij gaven hun visie op de vraag waar voor de provincies de accenten voor de toekomst moeten liggen. Dit mondde uit in een compact stuk dat in drie A4’tjes de rol en positie van de provincies voor de komende jaren schetst. Maatschappelijke opgaven zijn daarin bepalend voor het handelen en de rolopvatting van het regionale bestuur. En daarnaast: een zeer actieve open en extern gerichte opstelling waarin provincies in nauwe samenspraak met maatschappelijke partners en andere overheden aan oplossingen werken voor de huidige vraagstukken.

Voor de communicatie van KOMPAS2020 ontwikkelden we samen met Buro Brand in Den Haag diverse middelen. Van brochures en een presentatie tot een pakkende animatie. Nog in de maak: een online ‘longread’ die aan de hand van projecten, beelden, animaties en video’s het verhaal van de provincies laat zien.

https://vimeo.com/117922694

Lees wat we verder te vertellen hebben