Contact
Menu
Actueel

Succesvol ondernemen? Werk aan Bruto Nationaal Geluk (1)

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 1,7 procent, zo voorspelt het Centraal Planbureau. In 2016 zou het Bruto Nationaal Product (BNP) 1,8 procent in de plus staan. Maar de koopkracht van de Nederlandse consument verbetert volgens de ramingen nauwelijks, en de werkloosheidscijfers liggen nog altijd boven de 7 procent. Bovendien is de Nederlandse bevolking er de laatste jaren niet gelukkiger op geworden. In het World Happiness Report zakten we vorig jaar van een vierde naar een zesde plaats.

Waarom geluk in plaats van geld?
Geluk wordt steeds vaker een graadmeter van sociale vooruitgang, en een doelstelling van overheidsbeleid, zo signaleerde de VN dit jaar.

 • Monitoring van geluk maakt het mogelijk om de stand van zaken in een samenleving te meten op een manier die verder kijkt dan inkomensposities. Dat doet meer recht aan de situatie dat bijvoorbeeld een hoger inkomen op armen een sterker gelukseffect heeft dan op rijken.
 • Er zijn goede economische redenen om als maatschappij een toename van geluk – en niet simpelweg geld – na te streven. Landen met voldoende sociaal kapitaal – een van de factoren die volgens de VN geluk bepalen – komen een natuurramp of economische crisis sneller te boven. Daar bieden tegenslagen de inwoners een gelegenheid om gemeenschappelijke banden te ontdekken, benutten en/of verstevigen.

Wie zijn (on)gelukkig?
Met het World Happiness Report brengt het United Nations Sustainable Development Solutions Network sinds 2012 jaarlijks het geluk van inwoners van ruim 150 landen in kaart.

 • In 2015 behoorden Zwitserland, IJsland, Denemarken en Noorwegen tot de gelukkigste landen ter wereld.
 • Nederland prijkt sinds 2012 in de top tien van landen waarin de bevolking het persoonlijke geluksgevoel een ruime voldoende geeft.

Op de werkvloer is nog wel een verbeterslag te maken als het gaat om geluk.

 • Volgens wetenschappelijk onderzoek zou naar schatting een magere 17% van de werkende bevolking de basisfactoren voor flourishing ervaren. De gelukkigen die wel zulke ervaringen kennen, kunnen rekenen op bijvoorbeeld aandacht voor betekenisvol leven, waardering voor menselijke relaties en ruimte voor positieve emoties.
 • Uit internationale studies is bovendien naar voren gekomen dat welzijn en tevredenheid niet toenemen naarmate het BNP groeit. We gaan dan meer geld uitgeven, maar boven een bepaald niveau vertaalt een hoger inkomen zich niet in een grotere tevredenheid met het leven. Vertaald naar het niveau van bedrijven en organisaties, betekent dit dat een alsmaar forser salaris niet automatisch leidt tot betere werkprestaties.

Hoe geluk bevorderen?
Vooral als het gaat om het geluk van de werkende mens is er nog een wereld te winnen. Maar hoe werkt dat?

 • Een antwoord is mogelijk te vinden in het Aziatische koninkrijk Bhutan. In het Land van de Donderende Draak staat sinds 1972 niet een streven naar een hoger Bruto Nationaal Product centraal, maar draait de economie om het Bruto Nationaal Geluk. Dit vanuit de overtuiging dat welzijn en geluk leiden tot een hogere productiviteit. En welzijn en welvaart dus samengaan.
  Bhutan heeft het streven naar geluk vastgelegd in de grondwet. Met als insteek dat bij economische groei rekening wordt gehouden met mogelijke negatieve neveneffecten voor klimaat en cultuur. Zo heeft Bhutan een rem gezet op het massatoerisme in het land om kwetsbare natuurgebieden te beschermen.
 • Bedrijven zoals Google en Zappos maken al gebruik van het inzicht dat gelukkige werknemers betere prestaties leveren. Een groeiend aantal wetenschappelijke studies laat zien dat gelukkige mensen gezonder (en langer!) leven, beter samenwerken, hogere kwaliteit leveren en productiever zijn.
  Webwinkel Zappos heeft naast een CEO dan ook een chief happiness officer in dienst, die er alles aan doet om het de werknemers naar de zin te maken. De CHO zorgt bijvoorbeeld dat personeel nauw betrokken wordt bij de bedrijfswaarden en volop mogelijkheden krijgt om het eigen werk in te richten. Ieder jaar bundelt het bedrijf persoonlijke verhalen van werknemers over de Zappos-cultuur in een inspiratieboek.

Inmiddels is een heuse flourishing-beweging ontstaan, die inzichten uit de positieve psychologie toepast op de werkvloer. Nekmassages, gratis fruit en yogalessen zijn allang niet meer genoeg. Het gaat er bijvoorbeeld om positieve emoties en zingeving te stimuleren. Meditatietrainers en mindfulnessgoeroes pikken een graantje mee. En dat roept de vraag op: wanneer gaan communicatieprofessionals inspelen op de gelukstrend?

In een volgende blog: wat betekent werken aan Bruto Nationaal Geluk voor communicatie?

Lees wat we verder te vertellen hebben